Bijscholing 'Aantrekken van nieuwe & jongere vrijwilligers. Hoe vergroten we de kans op succes?'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Elk jaar zetten duizenden vrijwilligers hun schouders onder verschillende initiatieven waar ze vanuit passie bijdragen. Daarnaast leeft de perceptie dat mensen moeilijk te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk en dat jonge mensen al helemaal moeilijk te motiveren zijn tot een vast engagement in de club. Is dit een contradictie? 
De waarheid ligt er eerder in dat er vandaag een enorm vrijetijdsaanbod voorhanden is, en het vrijwilligerswerk is daar een onderdeel van. Vrijwilligers vertrekken nu meer vanuit hun noden en gaan van daaruit op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Veelal vinden ze die waar het leuk vertoeven is én waar zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. 
Wat betekent dit voor onze sportclub? Clubs van vandaag staan voor de opdracht om hun structuur en cultuur te actualiseren en af te stemmen op de noden van de hedendaagse burger/vrijwilliger. Het managen van de verwachtingen van bestaande en aankomende vrijwilligers is hierbij dé opdracht.

Hoe maken we van rekruteren een permanent en laagdrempelig gebeuren dat aansluit op de noden van de burger van vandaag? Wat zijn concrete handvaten die we in de dagdagelijkse realiteit kunnen gebruiken om te zorgen dat we vrijwilligers makkelijker kunnen aantrekken én dat ze zich goed en gewaardeerd voelen in onze club? Allemaal zaken die aan bod in deze opleiding.
 

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan. De sessie duurt dan ongeveer 2 uur.

Aantal deelnemers

Streefcijfer: 20 deelnemers.

Absoluut minimum: 15 deelnemers.

Maximum: 25 deelnemers indien interactie gewenst. Dit kan ook in de vorm van een lezing zodat meer deelnemers kunnen aansluiten. 

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm en flipchart voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van minstens 30 personen in café-opstelling (tafels voor 4 deelnemers kris-kras door de zaal).
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

Tarieven bijscholingen

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50