Bijscholing 'De Funfactor. Het vrijwilligersplezier in jouw sportclub'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Enthousiaste, gedreven vrijwilligers met veel goesting, daar zijn we allen naar op zoek, toch? Maar hoe is het met de goesting van de bestaande vrijwilligers gesteld? Kunnen we doen wat we willen doen, op een leuke en ontspannen manier? Of is de nood zo hoog dat we zaken móéten doen om alles rond te krijgen? Kijken we binnen onze club vooral naar de resultaten of ook naar de funfactor? Vragen we aan vrijwilligers na hun opdracht ‘is alles gelukt?’ of ‘was het leuk?’?
Kortom, focussen we vooral op de taken en de opdrachten of op het plezier? Is hard werken en plezier beleven combineerbaar?
In elk geval, tevreden en gelukkige vrijwilligers leveren betere prestaties en vormen een wandelend reclamebord voor de vrijwilligerswerking in de sportclub!
Tijdens deze opleiding koppelen we eigen inzichten aan een aantal frisse kaders: customer delight, het trip-advisor-tijdperk, de evolutie van goesting…
werken we rond het vrijwilligersplezier en gaan we back to basics: opnieuw van ‘moeten’ naar ‘willen’. 

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan. De sessie duurt dan ongeveer 2 uur.

Aantal deelnemers

Streefcijfer: 20 deelnemers.

Absoluut minimum: 15 deelnemers.

Maximum: 25 deelnemers indien interactie gewenst. Dit kan ook in de vorm van een lezing zodat meer deelnemers kunnen aansluiten. 

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm en flipchart voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van minstens 30 personen in café-opstelling (tafels voor 4 deelnemers kris-kras door de zaal).
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50