Bijscholing 'G-sport in je sportclub'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

G-sport, das 100% sporten! Meer en meer interesse in G-sport betekent ook een grotere vraag naar mogelijke G-werkingen. Wil jij als clubbestuurder helemaal klaar zijn om ook met een G-werking van start te gaan? De consulenten van Sport Vlaanderen helpen je graag op weg. Hoe begin je er aan? Welke doelgroep heb je voor ogen? Kies je voor een geïntegreerde werking of een afzonderlijke werking? Heel wat vragen waar je niet meteen een antwoord op hebt. Samen met de consulent ga je op zoek naar de oplossingen die passen binnen jouw vereniging. De consulent informeert jullie over de verschillende handicaps, de mogelijkheden van clubwerking, het opmaken van een stappenplan enzovoort. Na deze vorming heb je een duidelijke kijk op mogelijke aanpassingen in de praktijk om met jouw club een G-werking op te starten.

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan.

Min aantal deelnemers

Streefcijfer: 20 deelnemers.

Absoluut minimum: 15 deelnemers

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van minimum 20 personen. 
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50