Bijscholing 'Hoe behoud je je vrijwilligers? Werken vanuit een bewuste aanpak!'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Succesvol werken met vrijwilligers vraagt een bewuste aanpak en specifieke aandacht. 
Mensen vinden die eenmalig willen helpen op een evenement, dat lukt nog. Maar mensen vinden die zich vast engageren wordt bijzonder moeilijk.
Hoe kunnen we verklaren dat mensen niet willen terugkeren naar onze club. Ligt het probleem bij de vrijwilliger, of eerder bij de aantrekkingskracht van onze sportclub?
In deze sessie werken we aan een motiverende context. Een context waarin je niet langer denkt vanuit wat vrijwilligers ‘moeten’, maar vanuit wat vrijwilligers ‘willen’ bijdragen. Hoe kunnen we occasionele medewerkers laten groeien van taakloyaliteit naar clubloyaliteit. Clubs die bewust tijd nemen om na te denken over vrijwilligersbetrokkenheid slagen er beter in mensen langer aan hun club te binden. Vanuit een globaal kader kijken we hoe jouw sportclub nog sterker kan werken met bestaande en net aangekomen vrijwilligers. 
Het vrijwilligerswerk binnen de club op een toekomstgerichte manier structureren en cultureren vormt hierbij de basis. 
 

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan. De sessie duurt dan ongeveer 2 uur.

Aantal deelnemers

Streefcijfer: 20 deelnemers.

Absoluut minimum: 15 deelnemers.

Maximum: 25 deelnemers indien interactie gewenst. Dit kan ook in de vorm van een lezing zodat meer deelnemers kunnen aansluiten. 

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm en flipchart voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van minstens 30 personen in café-opstelling (tafels voor 4 deelnemers kris-kras door de zaal).
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50