Bijscholing 'Onderhandelingstechnieken voor sportclubbestuurders'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

De ganse dag door zijn we aangewezen op onderhandelen, is het niet met een leverancier of een lid, dan is het wel met de bank, met een voorzitter van een club, met medewerkers… En eigenaardig genoeg hebben we die vaardigheid behoorlijk onder controle gehad toen we jong waren, heel jong zelfs.

Vanaf de eerste dag dat we geboren zijn, wisten we op welke manier we moesten huilen opdat moeder of vader met de melkfles kwam aangerend. Wat later wisten we perfect welke onderhandelingstechnieken we moesten gebruiken om bij opa of oma gedaan te krijgen wat van de ouders niet mocht. Als pubers wisten we ook hoe we onze ouders moesten bewerken om toch maar naar die eerste fuif te mogen gaan… En dan plots lijkt die vaardigheid verdwenen en moeten we terug leren om te onderhandelen.

In deze workshop leer je enkele basistechnieken die snel toepasbaar zijn, zodat je de slaagkans van je onderhandelingen sterk verhoogt!

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan. De sessie duurt dan ongeveer 1,5 uur.

Aantal deelnemers

Streefcijfer: 20 deelnemers.

Absoluut minimum: 15 deelnemers.

Maximum: 10 deelnemers indien online en 25 deelnemers bij een fysieke sessie (indien interactie gewenst)

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van 25 personen. 
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon. 

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50