FAQ Clubgrade

Clubgrade_Samen Alles geven
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Clubgrade

Zit je met vragen over Clubgrade? Misschien vind je het antwoord in één van de veelgestelde vragen hieronder.
Staat je vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Wat is een goede centrale vraag?

De centrale vraag gaat over de uitdaging van een club en waar ze aan wil werken. Dat kan zeer uiteenlopend zijn maar gaat steeds over mensgerichte materie en dus geen sporttechnische zaken. Enkele voorbeelden van centrale vragen:

 • We vinden te weinig vrijwilligers en trainers. Hoe pakken we dit aan? 
 • Onze communicatie bereikt niet de juiste doelgroepen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze communicatie duidelijker verloopt?
 • We zijn de voorbije jaren sterk gegroeid op vlak van ledenaantal maar we willen het familiale karakter van onze club graag behouden zonder aan professionaliteit in te boeten. Hoe doen we dat? 
 • Hoe betrekken we de ouders en leden meer bij onze werking? 
 • We willen onze werking professionaliseren maar weten niet hoe we dit moeten aanpakken. 
 • We willen onze club herstructureren. Hoe doen we dit?
 • ...

Terug naar overzicht ›

Hoe ziet een vraagverkennend gesprek eruit?

Het vraagverkennend gesprek is één avond (van 19u tot 22u) waarop je samen met de Clubgrade-begeleider nadenkt over waar je club vandaag staat, waar de club naartoe wil, wat de sterktes zijn en welke stappen je als club kan zetten.

Aan de hand van onze specifieke Clubgrade-methodiek werken we eerst in kleine groepjes waar wordt nagedacht. Daarna brengen we alles samen. Op die manier kan elke aanwezige zijn zegje doen. 

Terug naar overzicht ›

Hoe ziet een casetafel eruit? 

De casetafel is één avond van 19u tot 22u en bestaat uit twee delen.

Het eerste deel bestaat uit de analyse van de wetenschappelijke vragenlijst. Het tweede deel is een onderzoekend gesprek waar enkele vragen gesteld worden. 

 • Wat gaan we dan precies doen?
 • Wie gaat dit trekken?
 • Welke tijdsindeling stellen we voorop?
 • Waarvoor hebben we nog ondersteuning nodig?

Het doel is om het best mogelijke traject uit te stippen voor de club. 

Terug naar overzicht ›

Wie nodig ik uit voor de brainstormsessies?

We zitten met iedereen rond de tafel. Meer bepaald 2 bestuursleden, 2 trainers, 2 leden, 2 jeugdleden (16 jaar tot 21 jaar), 2 ouders en 2 vrijwilligers. Eventueel kan er een medewerker of official aansluiten.

Belangrijk voor het samenstellen van een groep is dat er veel diversiteit binnen je groep aanwezig is: jong en oud, man en vrouw, intens betrokken en minder betrokken…

Hoe stel ik de die groep samen?

Je spreekt mensen het beste persoonlijk aan. Je legt uit dat je met de club vooruit wilt gaan en daarom samen wilt nadenken over de toekomst van de club. Je wilt graag weten wat er leeft. Neem zeker contact op met mensen die:

 • in het verleden al eens een goed idee hadden;
 • betrokken zijn bij het clubgebeuren;
 • goed in staat zijn om vooruit te denken;
 • altijd nuttige feedback geven;
 • relevante kennis hebben uit het bedrijfsleven;
 • altijd gemotiveerd zijn;
 • in het verleden de trainersgroep/ ouders/ spelers al eens vertegenwoordigd hebben.

Moet de groep van de vraagverkenning en de casetafel hetzelfde zijn?

Ja, het beste resultaat verkrijgen we wanneer de groep op beide gesprekken dezelfde is. 

Waarom zitten we met iedereen rond de tafel?

In elke sportclub zit een enorm aanbod van kennis en talent bij verschillende mensen. We vinden het belangrijk om die kennis en talenten samen te brengen.
Verder willen we ook weten wat er leeft in de club en op welke manier iedereen naar de sportclub kijkt want iedereen is op een andere manier betrokken bij het clubgebeuren.

Door zowel bestuursleden, trainers, (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers te betrekken, krijgen we een dynamisch, interessant gesprek en kunnen we zo jouw club naar een hoger niveau tillen. Werken naar een club waar iedereen zich thuis voelt.

Terug naar overzicht ›

Welke thema's zijn er allemaal? 

Met Clubgrade coveren we heel veel thema's. De volgende trajecten bieden we aan:

 • communicatie
 • vrijwilligersbetrokkenheid
 • missie en visie
 • samenwerking
 • beleidsplan opmaken
 • clubidentiteit behouden bij groei
 • uitbouw/professionalisering van de sportclub
 • coachen en besturen met de M-factor
 • financiële ondersteuning
 • clubstructuur
 • sponsoring
 • trainersontwikkeling

Zie je het antwoord op jouw vraag hier niet tussen staan? Geen zorgen. Neem zeker contact op met een medewerker van Clubgrade en wij kijken om toch aan jouw noden te voldoen. 

Terug naar overzicht ›

Wat is de rol van de Clubgrade-begeleider?

De Clubgrade-begeleider staat rechtstreeks in contact met de sportclub en begeleidt het traject.

De gemotiveerde begeleider helpt de sportclub door een gesprek aan te gaan met iedereen binnen de club (bestuur, vrijwilligers, ouders, leden...) en neemt daarbij een neutrale rol in. Ze stellen de juiste vragen, luisteren écht naar iedereen en komen samen met de club tot een concreet plan met actiepunten. De Clubgrade-begeleider reikt geen oplossingen aan maar zorgt via de Clubgrade-methodiek dat deze oplossingen uit de groep komen.

Terug naar overzicht › 

Wat is de meerwaarde van de wetenschappelijke vragenlijst?

De vragenlijst polst naar de motiverende bestuursstijl van je sportclub. Het is wetenschappelijk bewezen dat de aanpak van het bestuur invloed heeft op de motivatie van de trainers, (jeugd)leden, ouders, vrijwilligers...
De resultaten van de vragenlijst helpt de club om een beter zicht te krijgen hoe iedereen naar de club kijkt. Aan de hand van die resultaten kunnen jullie samen met de Clubgrade-begeleider nog gerichter het projectplan uitwerken.

Wie vult de vragenlijst in? 

De vragenlijst wordt ingevuld door alle betrokkenen: bestuur, trainers, (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers.

Kan je vragen overslaan bij de enquête? 

Dat kan zeker, je hoeft niet elke vraag in te vullen. 

Terug naar overzicht ›

Wat mag je wel en niet verwachten van een Clubgrade?

Wat wel? 

 • ondersteuning op intermenselijk vlak
 • ondersteuning bij het gekozen traject/ acties
 • procesbegeleiding op maat
 • ondersteuning door een Clubgrade-begeleider gedurende het volledige proces

Wat niet? 

 • geen ondersteuning op sporttechnisch niveau
 • kant-en-klare oplossing(en)

Terug naar overzicht ›

Hoelang duurt een Clubgrade-traject? 

Hoelang jouw Clubgrade-traject duurt, hangt af van de noden van jouw club en de daarbij passende ondersteuning.

Van start tot finish gaat het meestal over zes maanden tot één jaar. Gedurende die periode vinden er zes tot tien gespreksmomenten plaats.
Flexibiliteit speelt natuurlijk een rol: soms zijn er extra momenten nodig of lukt het niet om voldoende mensen samen te krijgen waardoor het iets langer kan duren.

Bekijk hier de tijdslijn in detail.
 

Terug naar overzicht ›

Afbeelding
Tijdslijn Clubgrade-traject

Waar vindt het Clubgrade-traject plaats?

Het volledige traject vindt plaats op de club. Lukt dat niet door omstandigheden, voorzie dan een locatie waar jullie niet gestoord kunnen worden. 

Terug naar overzicht ›

Wat verwachten we van jullie bij het opstarten van een Clubgrade?

Wij hebben eerst wat informatie nodig vooraleer we van start kunnen gaan. Je geeft het volgende door aan een medewerker van de Clubgrade.

 • de centrale vraag
 • de voorkeursdagen voor bijeenkomsten (maandag, dinsdagen...)
 • de maand waarin jullie graag willen opstarten
 • contactpersoon van de club (e-mail & telefoonnummer)

Ook stel je je groep samen voor het vraagverkennend gesprek en geef je ons deze door.

 • 2 bestuursleden, 2 trainers, 2 leden, 2 jeugdleden, 2 ouders en 2 vrijwilligers. Eventueel ook een official en/ of medewerker.

De club voorziet een locatie waar jullie niet gestoord worden voor het vraagverkennend gesprek en voor de casetafel.

Terug naar overzicht ›

Wat maakt Clubgrade uniek?

De aanpak van Clubgrade is uniek: we luisteren naar iedereen die bij het clubgebeuren betrokken is. Verder is onze aanpak wetenschappelijk onderbouwd: we werken hiervoor samen met de Universiteit Gent.

Samen ontwikkelden we een methodiek voor een opbouwend gesprek tijdens de  vraagverkenning en de casetafel. Het clubproject achteraf zorgt voor een procesbegeleiding, zodat de sportclub echt in beweging komt rond het thema waar jullie aan willen werken. 

Terug naar overzicht ›

Wat is het verschil tussen een Small, Medium en Large traject?

 

Afbeelding
Verschillende trajecten Clubgrade

Wanneer kunnen we beslissen of we voor een Small, Medium of Large traject gaan?

Je beslist pas na de casetafel welk traject je kiest. Je hoeft dus helemaal niet bij het begin van je Clubgrade te beslissen voor welk traject je gaat.

Terug naar overzicht ›

Komt mijn federatie of lokaal bestuur tussen in de kosten? 

Sommige sportdiensten en/ of federaties subsidiëren (een deel van) een Clubgrade voor hun sportclubs. Vraag het dus zeker eens na bij jouw sportdienst en/of federatie. Weet je niet bij wie je terecht kan? Contacteer dan zeker een medewerker van Clubgrade voor meer informatie.

Sportdiensten en federaties die dat wensen, kunnen info over de thema's en centrale vragen krijgen om een idee te hebben waarvoor hun clubs ondersteuning vragen. Enkel op vraag van een sportclub zelf, kunnen ze ook worden uitgenodigd bij één van de gesprekken.

Terug naar overzicht ›

Kan ik contact opnemen met een club die al een Clubgrade heeft gevolgd?

Als je graag eens gedachten uitwisselt met een sportclub die reeds een Clubgrade volgde, kan je contact opnemen met een medewerker van Clubgrade voor een club in jouw buurt. 

Terug naar overzicht ›