Dienstreis in het buitenland? Zo zit het met dagvergoedingen.

Werkgevers
Sportclubs
Sportfederaties

Een EK hier, een WK daar.
Stuurt ook jouw federatie regelmatig trainers of andere medewerkers naar het buitenland? Dan kan een dagvergoeding voor dienstreizen in het buitenland een interessant element van het verloningspakket zijn. Je kan hiermee een werknemer vergoeden voor de kosten die hij maakt.

Hiervoor bestaat een lijst met dagbedragen per land, "gerechtvaardigd door omstandigheden eigen aan het land".
Die lijst voorziet voor zowat elk land ter wereld in een dagbedrag.

Minimumvergoeding

Is het forfaitair dagbedrag voor een bepaald land lager dan 37,18 euro? Dan aanvaardt de fiscus het minimumbedrag van 37,18 euro.

Twee categorieën dagvergoedingen

De lijst maakt een onderscheid tussen forfaitaire dagvergoedingen voor "categorie 1" en "categorie 2".
De dagvergoedingen "categorie 1" gelden ook voor de privésector (bevestigd door de belastingadministratie in haar circulaire van 15 april 2011). Let wel: voor dienstreizen van langer dan 30 kalenderdagen gelden de lagere dagvergoedingen van "categorie 2" of het bedrag van 37,18 euro/dag. 

Waarmee hou je nog rekening?

De toekenning van die forfaitaire vergoedingen voor éénzelfde opdracht is beperkt tot 24 maanden en moet stopgezet worden in geval van definitieve vestiging van de betrokkene in het buitenland. 

De dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen dekken de maaltijdkosten en kleine uitgaven (lokaal vervoer, fooien, plaatselijke telefoongesprekken, snacks enzovoort). Ze dekken niet de reis- en hotelkosten. Daarvoor moet men de werkelijke kosten bewijzen.

Zitten de maaltijden in de hotelfactuur inbegrepen? Dan moet je de dagforfaits proratiseren:

  • 15% voor het ontbijt
  • 35% voor het middagmaal
  • 45% voor het avondmaal
  • 5% voor de kleine uitgaven

Waar vind je de lijst?

De bedragen worden in principe jaarlijks geïndexeerd en gepubliceerd in het Staatsblad. De meest recente lijst vind je via deze webpagina.
De RSZ aanvaardt dezelfde forfaits, alsook de bovenstaande procentuele vermindering.

Ook interessant
Vergoedingen
Wat zijn de mogelijkheden om vrijwilligers correct te vergoeden? En waar hou je rekening mee?
Werkgevers
Personeel in dienst? Dat schept mogelijkheden! Maar ook wat werk. Sociare helpt bij werkgeversmateries.
Werkgevers
In paritair comité 329 hebben werknemers vanaf 45 jaar recht op arbeidsvrijstellingsdagen.