Inspiratiepakket officials

Vrijwilligers
Sportfederaties

Officials binnen je federatie? Hier vind je inspiratie om hen te ondersteunen.

Met het 'inspiratiepakket officials' willen we jullie stimuleren en inspireren om meer concrete acties in functie van het beleid rond officials (scheidsrechters, juryleden, …) te ondernemen. Het pakket bundelt good practices die door federaties zijn ontwikkeld en wordt geregeld aangevuld met andere (nieuwe) initiatieven.

Opgelet: dit is louter een opsomming van losse acties. De keuze om een bepaalde actie in de praktijk te brengen, wordt best steeds gekaderd in het officialbeleid van de federatie.

In het pakket worden de good practices onderverdeeld in vijf thema’s:

  • Instroom van officials
  • Behoud van officials
  • Kwaliteit en opleiding van officials
  • Respect voor officials
  • Spelregelkennis van officials (en anderen)
Afbeelding
scheidsrechter

Download

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie.

Ook interessant
Vrijwilligers
Wil je vrijwilligers inzetten? Feitelijke verenigingen en vzw’s komen in aanmerking!
Vergoedingen
Wil je sportorganisatie een overeenkomst sluiten met een zelfstandige trainer? Dan kan je ons modeldocument ...

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie