Mag je een coronacertificaat vragen aan sporters of medewerkers?

Corona
Privacy
Werkgevers
Sportclubs
Sportfederaties

Vaccinatie wordt aanzien als de oplossing voor de Corona-pandemie. Nu we meer en meer terug met elkaar in contact komen, komt de vraag dikwijls naar boven: mag ik als club een coronacertificaat vragen aan de sporters? Of mag ik als federatie dit bewijs vragen aan mijn medewerkers?

In de VS hebben Google en Facebook reeds aangekondigd dat de toegang tot hun gebouwen zal ontzegd worden aan niet-gevaccineerden. Maar is dat in België toegelaten?

Mag ik een coronacertificaat vragen aan een medewerker?

Neen, dat mag niet.

We denken daarbij aan trainers en andere vrijwilligers, werknemers, ... in je sportorganisatie.

De GDPR wetgeving is daarin erg duidelijk: De vaccinatiestatus van een persoon valt onder de categorie gezondheidsgegevens. En dat is een 'bijzondere categorie van persoonsgegevens' voor de GDPR regelgeving. Verwerking van deze bijzondere categorie gegevens is verboden, tenzij voldaan is aan een uitzondering. Zo kan dit wel verwerkt worden indien dit bepaald is in een wettelijk kader (bv grenscontrole, grote events die coronacertificaat/coronaticket moeten controleren, ...) of bij een vrije, uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 • Momenteel is er geen wettelijk kader dat het voorleggen van een vaccinatiebewijs voorziet voor medewerkers. 
 • Het vragen van een vrije, uitdrukkelijke toestemming is moeilijk. Deze toestemming moet vrij kunnen gegeven worden, wat wil zeggen dat er geen gevolgen mogen gekoppeld zijn aan het weigeren om dit voor te leggen.

Is er een arbeidsrelatie? Dan is vrije toestemming bijna niet mogelijk, gezien de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Mag ik een coronacertificaat vragen aan een sporter?

Ook dit is niet overal toegelaten.

Net zoals bij een medewerker gaat het ook hier om gezondheidsgegevens en dus om 'bijzondere categorie van persoonsgegevens'. 

Daarnaast mogen er geen gevolgen gekoppeld worden aan het al dan niet geven van een toestemming voor deze gegevensverwerking. Als je bv het deelnemen aan de sport zou ontzeggen aan wie het bewijs niet wil of kan voorleggen, zorgen deze gevolgen ervoor dat de toestemming niet meer vrij is, en kan deze toestemming dan ook niet gebruikt worden als basis voor de verwerking. 

Het verplichten om een coronacertificaat voor te leggen is momenteel niet overal mogelijk. Slechts in enkele gevallen geeft de overheid toestemming om een coronacertificaat te controleren zonder dat de betrokkene daarvoor toestemming moet geven. Dit is in de sportsector het geval voor Wallonië en het Brussels hoofdstedelijk gewest, en in Vlaanderen voor fitnesscentra.

Wanneer mag ik het wel vragen?

Je mag het coronacertificaat enkel vragen wanneer in dit voorzien is in de wetgeving. Voor de sportsector komt het er op neer dat dit enkel kan voor het publiek indien de activiteit voldoet aan de richtlijnen van een massa-event. Daarnaast is er in Wallonië en het Brussels hoofdstedelijk gewest een verplichting het CST te scannen voor sportactiviteiten.

Indien een activiteit met publiek indoor meer dan 50 personen of outdoor meer dan 100 personen telt, kan je werken met covid safe ticket. Medewerkers, spelers, officials worden hierbij in Vlaanderen niet meegeteld. Dit zijn de 'massa-events'. Daarbij zijn wel enkele voorwaarden:

 • Voor deze ‘massa-events’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
 • CST wordt toegepast voor alle bezoekers/publiek
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
 • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het CST niet getest worden.
 • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het event aan te bieden.

Organisatoren van een publiek evenement met een kleiner publiek kunnen ook beslissen het Covid Safe Ticket te gebruiken, de bezoekers moeten dit vooraf weten.

Bij het scannen van een certificaat moet ook een identiteitsdocument voorgelegd worden. Dit ter controle dat het certificaat dat getoond is van die persoon is. Wees dus steeds in het bezit van een identiteitsbewijs, rijbewijs, of een ander bewijs van je identiteit.

Wat mag je wel doen?

het protocol van de overheid legt de minimum veiligheidsnormen op die gehanteerd moeten worden door een organisator. Je kan er voor kiezen strenger te zijn dan deze minimumnorm door het toepassen van extra veiligheidsprincipes waarbij geen gezondheidsgegevens moeten verwerkt worden:

 • Gebruik mondmasker behouden 
 • Extra ontsmetting van handen en materiaal voorzien
 • Deelnemers opdelen in kleinere bubbels
 • Vragen niet deel te nemen als men niet gevaccineerd is, of als men zich ziek voelt (zonder dit zelf te controleren)
 • Zoveel mogelijk activiteiten buiten organiseren

Covid Safe app: je CST op je smartphone laden.
Video: Hoe de app installeren en gebruiken?

Gebruik je liever een website om je certificaat te downloaden? Daarvoor kan je terecht op één van volgende overheidswebsites: Mijn Gezondheid, MyHealthViewerBrussels Gezondheidsnetwerk en Mijn Burgerprofiel. Hierop zal je moeten aanmelden via een digitale identificatieprocedure. Als het certificaat gedownload is, kan je het als pdf opslaan op je smartphone of kan je het afdrukken op papier. Zorg ervoor dat het certificaat wordt afgedrukt in A4 formaat, zodat de QR-code voldoende duidelijk en scherp is om te scannen.

Op vraag kan je jouw vaccinatiecertificaat ook per post ontvangen. Bel hiervoor naar 02 214 19 19 (voor inwoners Brussel) of naar 078/787850 (voor inwoners Vlaanderen).

Update 20/11/2021:

Verschillende regeringen voeren in bepaalde gevallen het Covid Safe Ticket (CST) in. Volgende informatie is reeds bekend:

Controle van een CST gebeurt via de CovidScan app (zie handleiding hieronder).

 • Vlaanderen
  • De Vlaamse regering heeft beslist het CST binnen de sportsector enkel in te zetten voor fitnesscentra. De Horeca regels over gebruik CST zijn van kracht voor kantines en cafetarias. Breder inzetten kan enkel voor events die voldoen aan de algemene regels voor gebruik CST.
 • Brussels hoofdstedelijk gewest
  Het scannen van het CST wordt tijdelijk verplicht. De officiële startdatum is vastgelegd op 15 oktober 2021. De regels worden ingevoerd voor een periode van 3 maanden (tot 14 januari 2022). De volledige FAQ van de overheid is hier te vinden.
  • De nieuwe regeling geldt voor alle sportactiviteiten die doorgaan op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest, ongeacht de afkomst van de sporters.
  • De organisator van de sportactiviteit staat in voor de toegangscontrole met behulp van het CST. Het gebruik van het CST geldt enkel voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen en niet voor personen die een werkrelatie hebben met de manager van de zaak of het evenement. De organisator, manager, personeelsleden, zelfstandige medewerkers en vrijwilligers vallen niet onder deze verplichting van het CST. Zij moeten de bestaande veiligheidsmaatregelen respecteren, waaronder het dragen van een mondmasker.
  • Het CST wordt binnen de sportsector niet gevraagd aan:
   • personen van jonger dan 16 jaar
   • mensen die slechts korte tijd toegang hebben tot het evenement of etablissement zonder plaats te nemen of hieraan deel te nemen (bijvoorbeeld een ouder die een kind vergezelt in de kleedkamer).
   • personen die een die een werkrelatie hebben met de manager van de zaak of het evenement
   • schoolgroepen die gebruik maken van een sportinfrastructuur
  • Bij binnensporten is controle van het CST altijd verplicht. Bij sportieve buitenactiviteiten, wordt controle van het CST verplicht bij meer dan 50 aanwezigen.
  • Een organisator/uitbater moet een lijst opstellen van personen die gemachtigd zijn voor het uitvoeren van deze controle. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van de sporter. Het opslaan van gegevens is echter niet toegestaan.
 • Wallonië
  • De Waalse regering verplicht het gebruik van CST sinds 1 november 2021. 
   De verplichtingen zijn gelijkaardig zijn aan deze van het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Sporters die in een andere regio gaan sporten, moeten rekening houden met de regelgeving van de plaats waar de sport beoefend wordt.

Sancties lopen van 50 tot 500 euro door bezoekers, 50 tot 2500 euro voor organisatoren, of eventueel tijdelijke sluiting van de werking.

Mocht de regelgeving veranderen, lees je hier de laatste info.

Ook interessant
Corona
Wannneer sportclubs door de coronamaatregelen hun deuren (tijdelijk) moeten sluiten, rijst de vraag wat er met ...
Corona
Werknemers konden in 2020 eenmalig consumptiecheques krijgen. Wat moet je doen om ze ook in je sportclub te ...
Privacy
Juiste gegevens zijn belangrijk. Maar hoe dikwijls merken we pas na jaren op dat een typfout is geslopen in ...

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie