Mag je een coronacertificaat vragen aan sporters of medewerkers?

Corona
Privacy
Werkgevers
Sportclubs
Sportfederaties

Vaccinatie wordt aanzien als de oplossing voor de coronapandemie. Nu we meer en meer opnieuw met elkaar in contact komen, komt de vraag dikwijls naar boven: mag je als club een coronacertificaat vragen aan de sporters? Of mag je als federatie dit bewijs vragen aan je medewerkers? Is het in België toegelaten om niet-gevaccineerden de toegang te weigeren?

Mag ik een coronacertificaat vragen aan een vrijwilliger of medewerker?

Nee, dat mag niet.

We denken daarbij aan trainers en andere vrijwilligers, werknemers, ... in je sportorganisatie.

De GDPR-wetgeving is daarin erg duidelijk: de vaccinatiestatus van een persoon valt onder de categorie gezondheidsgegevens. En dat is een 'bijzondere categorie van persoonsgegevens' voor de GDPR-regelgeving.

Verwerking van die bijzondere categorie gegevens is verboden, tenzij voldaan is aan een uitzondering. Zo kan dit wel verwerkt worden indien dit bepaald is in een wettelijk kader (bv grenscontrole, grote events die coronacertificaat/coronaticket moeten controleren, ...) of bij een vrije, uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Afbeelding
coronasafe op de werkvloer
  • Momenteel is er geen wettelijk kader dat het voorleggen van een vaccinatiebewijs voorziet voor medewerkers
  • Het vragen van een vrije, uitdrukkelijke toestemming is moeilijk. Die toestemming moet vrij kunnen gegeven worden, wat wil zeggen dat er geen gevolgen mogen gekoppeld zijn aan het weigeren om dit voor te leggen.

Is er een arbeidsrelatie? Dan is vrije toestemming bijna niet mogelijk, gezien de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Mag ik een coronacertificaat vragen aan een sporter?

Ook dit is niet overal toegelaten.

Net zoals bij een medewerker gaat het ook hier om gezondheidsgegevens en dus om een 'bijzondere categorie van persoonsgegevens' voor de GDPR-regelgeving.

Er mogen geen gevolgen gekoppeld zijn aan het al dan niet geven van een toestemming voor gegevensverwerking. Als je bijvoorbeeld het deelnemen aan sport ontzegt aan wie geen vaccinatiebewijs wil of kan voorleggen, zorgen deze gevolgen ervoor dat de toestemming niet meer vrij is. Deze toestemming kan dan ook niet gebruikt worden als basis voor de verwerking. 

Het verplichten om een coronacertificaat voor te leggen kan slechts in enkele gevallen. De overheid geeft dan toestemming om een coronacertificaat te controleren zonder dat de betrokkene daarvoor toestemming moet geven. Dit is momenteel in België niet meer het geval.

Wanneer mag ik het wel vragen?

Je mag het coronacertificaat enkel vragen wanneer dat is voorzien in de wetgeving. De regering heeft beslist bij code GEEL het gebruik van het coronacertificaat uit te schakelen. Het certificaat blijft echter bruikbaar, mocht iemand dit nog nodig hebben in andere landen (bv tijdens reizen).

Praktisch

Het CST mag in België uitsluitend worden gelezen met de officiële CovidScanBE app, in combinatie met een identiteitscontrole en dit door de personen die instaan voor de toegangscontrole van aangelegenheden waar het gebruik van het CST kan worden ingezet. 

Momenteel is controle van het CST in België niet meer toegelaten, en werd de app uitgeschakeld waardoor het gebruik ervan niet meer mogelijk is.

Afbeelding
CST uitgeschakeld

Update 07/03/2022:

Verschillende regeringen voeren in bepaalde gevallen het CST in. Volgende informatie is reeds bekend:

Controle van een CST gebeurt via de CovidScanBE app (zie handleiding hieronder).

Vanaf 07/03/2022 gaat België over in de corona-barometer naar code GEEL. Daardoor is het gebruik van het CST momenteel uitgeschakeld op het Belgisch grondgebied.

Sporters die in een andere regio gaan sporten, moeten rekening houden met de regelgeving van de plaats waar de sport beoefend wordt.

Ook interessant
Corona
Wannneer sportclubs door de coronamaatregelen hun deuren (tijdelijk) moeten sluiten, rijst de vraag wat er met ...
Corona
Werknemers konden in 2020 eenmalig consumptiecheques krijgen. Wat moet je doen om ze ook in je sportclub te ...
Privacy
Juiste gegevens zijn belangrijk. Maar hoe dikwijls merken we pas na jaren op dat een typfout is geslopen in ...