Toolboxen 'Sport met Grenzen'

Ethiek
Sportclubs

Trainers, begeleiders, clubbestuurders en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken. Ze doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect dat nochtans erg belangrijk is in jeugdwerk: de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.

De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is  reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Bovendien is voorkomen beter dan genezen. Hieronder vind je 2 toolboxen om  voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. 

 

1. Sport met Grenzen: Vlaggensysteem

Het is een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. 


Het Vlaggensysteem wil je een houvast bieden om op een begripvolle, maar tegelijk rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke methode. Je kan het Vlaggensysteem gebruiken om op een interactieve manier te spreken met elkaar over grensoverschrijdend gedrag in sport en hoe je dit zou aanpakken als bestuurder, sportbegeleider en sporter. 

Wat kan je allemaal terugvinden in de box? 

 • Een handleiding waarin het Vlaggensysteem uitgelegd wordt. Je vindt er onder meer hoe je met de steekkaarten aan de slag kan gaan, achtergrondinformatie omtrent seksualiteit en aandachtspunten in de sport, en informatie waar je terecht kan voor hulp.
 • 30 steekkaarten die mogelijke situaties van grensoverschrijdend gedrag in de sport afbeelden.
 • 1 theoriekaart met een beknopte toelichting bij de vier vlaggen, en reactiemogelijkheden.
   

2. Sport met grenzen op jongerenmaat

Dit is een spelvariant van het Vlaggensysteem om met jongeren tussen 12 en 18 jaar op een speelse manier te spreken over seksueel en lichamelijk gedrag binnen een sportcontext. Je kan met de 2 spelvormen aan de slag als activiteit op sportstages of sportkampen, in de topsportschool of als extra activiteit voor of na een training.

Met deze tool stimuleren en ondersteunen we jonge sporters (12-18 jaar) om:

 • na te denken over wat ze oké vinden en wat niet;
 • na te denken over hoe te reageren op situaties die ze al dan niet oké vinden;
 • te praten over individuele verschillen rond hoe ze situaties beleven;
 • te weten waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of klachten.
   

Wie kan ermee aan de slag?


De ideale personen om in de sportclub met deze tool aan de slag te gaan zijn Aanspreekpersonen Integriteit (API’s). Ook andere personen in de sportclub (trainers, bestuurders, ouders, …) die graag dit thema onder de aandacht willen brengen bij jonge sporters kunnen dit begeleiden. Kennis over het vlaggensysteem kan je helpen om dit goed aan te pakken. In dit document vind je nog enkele tips om op een goede manier aan de slag te gaan met de tool.
 

Wil je graag meer weten over het vlaggensysteem? 

Volg dan zeker de vorming 'Sport met Grenzen':