Wat is een sportbeoefenaar?

Financiën
Vergoedingen
Sportclubs

Wanneer je een sport niet louter als vrijetijdsbesteding beoefent, maar ook materiële voordelen nastreeft met je sportprestaties, dan ziet de fiscus jou als een 'sportbeoefenaar'. Dat gaat gepaard met een aantal fiscale afspraken.

We starten kort met de definitie van 'sportbeoefenaar'. Daaronder verstaat de fiscus: “sportlui die materiële voordelen nastreven uit hun sportprestaties en hun sport (lichamelijk of denksport) dus niet als een loutere vrijetijdsbesteding beoefenen”.

Je hoeft dus geen professionele sportbeoefenaar te zijn. Zodra er een materieel voordeel wordt nagestreefd uit sportprestaties, word je fiscaal beschouwd als een sportbeoefenaar.

Er zijn 3 categorieën:

  • jonge sportbeoefenaar
  • oudere sportbeoefenaar
  • andere sportbeoefenaars
Afbeelding
hordeloper

Inkomsten van sportbeoefenaars kan je dan weer indelen in 2 categorieën. Er is een onderscheid tussen een loontrekkende en een zelfstandige sportbeoefenaar. Het onderscheid is noodzakelijk, o.a. omwille van het geldende belastingregime voor de sporter en de fiscale verplichtingen voor de club die de vergoedingen betaalt (bv. op het vlak van bedrijfsvoorheffing of fiches).

Kan je als loontrekkende sportbeoefenaar een kilometervergoeding ontvangen?

Ja, dat kan. Je kan een beperkte belastingvrije kilometervergoeding krijgen. Het moet wel gaan om dienstverplaatsingen (bv. afstand van je club tot een andere club voor een uitwedstrijd, als je als speler de verplaatsing met je eigen wagen doet).

Woon-werkverkeer wordt op fiscaal vlak dan weer gezien als een privéverplaatsing. De terugbetaling van kilometers voor de afstand tussen de woonplaats en de club (bij trainingen en thuiswedstrijden) kan dus niet belastingvrij worden terugbetaald.

Het belastingvrije karakter is afhankelijk van het type vervoer: 

  • 410 euro voor verplaatsingen met je wagen (inkomstenjaar 2020) 
  • openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro): de door de werkgever toegekende vergoeding wordt voor het volledige bedrag vrijgesteld op voorwaarde dat de werknemer zijn werkelijke kosten niet bewijst in zijn belastingaangifte. Meer info: FOD Financiën.
  • de kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling wordt van belasting vrijgesteld voor een bedrag van maximum 0,24 euro per kilometer vanaf 2020.
Ook interessant
Vergoedingen
Wil je sportorganisatie een overeenkomst sluiten met een zelfstandige trainer? Dan kan je ons modeldocument ...
Financiën
Wie komt nu in aanmerking voor een fiscaal attest? En wie mag dat uitreiken? We leggen je alles uit.
Financiën
Zelfs wanneer je geen enkele belasting verschuldigd bent, moet je erover waken dat je een nihil-aangifte doet.