#2MiljardRedenen om te investeren in de georganiseerde sport. Help je mee?

Financiën
Vergoedingen

Onze campagne #Sportclubbing draait op volle toeren. Momenteel gaan we een volgende fase in.

In de eerste fase van deze campagne focusten we op het brede publiek en de voordelen van sporten in georganiseerd clubverband. In de tweede fase richten we ons tot het beleid met de vraag om meer te investeren in de sport en dit op alle politieke niveaus.

En jij kan ook helpen!

In 2021 heeft het consultancybedrijf Deloitte in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie voor het eerst becijferd hoeveel sporten in clubverband écht opbrengt aan onze maatschappij. 

Zowel op economisch vlak, als wat fysieke en mentale gezondheid én sociaal welzijn betreft.

En die opbrengst is heel wat meer dan je zou denken. Het levert de Vlaamse economie elk jaar ruim 2 miljard euro op. 

De fysieke en mentale voordelen van sporten zorgen daarnaast nog eens voor 1,5 à 2 miljard euro extra opbrengsten voor de samenleving. 

We hebben de studie samengevat in een beknopt en visueel aantrekkelijk e-book.

Het e-book met zeer concrete voorstellen valt eerstdaags ook in de bus bij de meest direct betrokken politici. We stuurden een afgedrukte versie via direct mailing naar alle Vlaamse en federale ministers, alle parlementsleden alsook naar alle burgemeesters en schepenen van sport.

De komende weken trekken we door Vlaanderen met onze voorstellen. We lichten de voorstellen toe en verdedigen bij alle partijen, met als doel dat het beleid de noodzakelijke extra investeringen in de georganiseerde sport realiseert.

Onze concrete voorstellen om te investeren in de georganiseerde sport kan iedereen nalezen op de landingspagina van onze campagne #2MiljardRedenen.

Meer info over de campagne ›

 

Kan jij actie ondernemen?

Jazeker!

We roepen de federaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding op om hun politieke contacten aan te spreken en het e-book en de concrete voorstellen aan te kaarten. Daarnaast kunnen ook de sportclubs aan de slag met het e-book in hun contacten met het lokaal bestuur om te ijveren voor meer lokale middelen voor de georganiseerde sport.

Samen zorgen we er voor dat de boodschap #2MiljardRedenen om te investeren in de georganiseerde sport gehoord en gerealiseerd wordt!

Heb je nog vragen bij de voorstellen of heb je zelf nog andere suggesties dan kan je altijd terecht bij onze collega Robin Ramakers via robin@vlaamsesportfederatie.be of via 0477 87 54 28.