Benieuwd naar het nieuwe beleidsplan van de Vlaamse Sportfederatie?

Meer weten over ons beleidsplan voor de periode 2021-2024? Het bestuur en de medewerkers van de Vlaamse Sportfederatie maakten in 2020 strategische keuzes over de toekomst van onze organisatie. We deden dat op basis van input van onze leden en stakeholders (bv. via bevraging) en door doorgedreven denkoefeningen (bv. op onze beleidstweedaagse). Ieder initiatief dat we de komende jaren nemen in vertegenwoordiging of ondersteuning van sportfederaties en sportclubs zal zich afspelen binnen deze krijtlijnen. 

Met onze beleidsacties willen we inspelen op thema's waar sportfederaties en sportclubs van wakker liggen. We geven prioriteit aan wat jullie bezighoudt, remt en stimuleert. Zo werken we samen aan een sterkere, relevante sportsector. We blijven inzetten op de kracht en de meerwaarde van sport en het verenigingsleven voor kinderen, jongeren en volwassenen. Onze missie:

de Vlaamse Sportfederatie versterkt sportfederaties en sportclubs, zodat meer mensen kwalitatief sporten.

We zijn een sectororganisatie. En we geloven in de sterkte van de Vlaamse georganiseerde sportsector.

 • Anderhalf miljoen sporters in Vlaanderen,
 • die sporten in meer dan 18.000 sportclubs,
 • aangesloten bij 49 gesubsidieerde en 16 louter erkende federaties.

Ze vormen samen de achterban van de Vlaamse Sportfederatie.

1. De Vlaamse Sportfederatie vertegenwoordigt clubs en federaties met leiderschap

We zetten nog meer in op onze rol als vertegenwoordiger en gaan voor meer doelgerichte, kritische en assertieve vertegenwoordiging van onze sportfederaties en sportclubs. We breiden ons politiek netwerk uit en leggen durf aan de dag. We vertegenwoordigen vooral op wat onze sector verbindt en zullen ook over de muur kijken naar andere beleidsdomeinen. We steken enkele tandjes bij in communicatie en informeren onze leden frequent over onze acties en impact.

2. De Vlaamse Sportfederatie is dé ondersteuner voor sportfederaties

Bereiken we onze federaties wel voldoende? En zien jullie de Vlaamse Sportfederatie als een hulplijn bij een sporttakoverschrijdend probleem? Indien wel, helpen we je dan voldoende vooruit? Die vragen stelden we ons in aanloop naar dit nieuwe beleidsplan. Een aantal werkpunten kwamen naar boven, die nemen we mee bij het uitwerken van ons toekomstig aanbod. Zo willen we nog meer nieuwe thema's aansnijden, opportuniteiten spotten en aanreiken - steeds met het nodige draagvlak. We zetten bewust in op een ondersteuningsaanbod voor verschillende types federatiemedewerkers. Door mee tussen de sportfederaties te staan, willen we de onderlinge dynamiek doen groeien. We nemen een rol op als facilitator en leggen contacten tussen sportfederaties met gelijkaardige noden en behoeften.

Wat mag je concreet verwachten?

 • Een divers aanbod van fysieke bijscholingen, webinars, uitwisselingsmomenten, ondersteunende tools en documenten.
 • Verdere uitbreiding van maatbegeleidingen voor sportfederaties, vanuit ons team of samen met experts en partnerorganisaties.
 • Een permanent en relevant ondersteuningsaanbod voor elke federatiemedewerker: van nieuwe medewerkers, clubondersteuners, directieleden tot bestuurders.
 • Een stevige boost aan shared services voor onze leden.
 • Meer initiatieven voor uitwisseling tussen sportfederaties

Let op: dit is maar een preview van initiatieven binnen ons nieuwe beleidsplan. De komende tijd breiden we het aanbod verder uit.

3. De Vlaamse Sportfederatie is dé partner in ondersteuning van sportclubs

Sportclubs kunnen bij ons terecht voor ondersteuning in onderwerpen die het sportspecifieke niveau overstijgen. Via brochures, tools, een helpdesk, bijscholingen en begeleiding vormt de Vlaamse Sportfederatie dé partner in ondersteuning van sportclubs. Kort kennis opdoen via de informatie op onze website? Of een intensief begeleidingstraject waarbij alle stakeholders van de sportclub betrokken worden? Het kan bij de Vlaamse Sportfederatie. We ondervinden elke dag dat er heel wat ervaring en kennis in sportclubs aanwezig is. We willen dan ook een netwerk tussen sportclubs opbouwen en uitwisseling faciliteren.

Wat mag je concreet verwachten?

 • Korte of net heel intensieve ondersteuning in diverse thema's zoals vzw-wetgeving, fiscaliteit, vergoedingen, vrijwilligersbeleid...
 • Combinatie van online en offline ondersteuningsvormen.
 • Begeleiding volgens de unieke Clubgrade-methodiek, waarbij sportclubs concrete uitdagingen aanpakken en hun beleidskracht versterken.
 • Delen van goede voorbeelden en faciliteren van uitwisselingsmomenten voor sportclubs.

Let op: dit is maar een preview van initiatieven binnen ons nieuwe beleidsplan. De komende tijd breiden we het aanbod verder uit.

4. De Vlaamse Sportfederatie is een slagkrachtige en hedendaagse organisatie

Onze vierde strategische doelstelling is gloednieuw, en tegelijk cruciaal. Om haar drie bovenstaande doelstellingen te bereiken, moet de Vlaamse Sportfederatie verder uitgroeien tot een slagkrachtige en hedendaagse organisatie op vlak van communicatiepersoneelsbeleiddigitalisering en financieel model.

Wat mag je concreet verwachten?

 • We nemen leiderschap op en ontwikkelen een visie over thema's die rond de sportsector bewegen. 
 • We onderzoeken mogelijkheden om meer op maat te communiceren naar onze doelgroepen en types federatiemedewerkers.
 • We ontwikkelen en implementeren een nieuwe huisstijl.
 • We zetten in op groei van onze medewerkers.
 • We optimaliseren onze dataverzameling en CRM-systeem.
 • We implementeren innovatieve digitale leervormen.

Let op: dit is maar een preview van initiatieven binnen ons nieuwe beleidsplan. De komende tijd breiden we het aanbod verder uit.

Het volledige beleidsplan downloaden? Dat kan hier! Heb je vragen of suggesties? Neem zeker contact op met één van onze medewerkers.