Beslissingen Algemene Vergadering 23 mei 2022

Op maandag 23 mei 2022 organiseerden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Met op de agenda onder meer de financiële documenten van 2021 en 2022, een statutenwijziging, een bestuursverkiezing én nieuwe aanvragen voor lidmaatschap bij onze organisatie.

De Algemene Vergadering nam volgende beslissingen met unanimiteit van stemmen.

  • We verwelkomen 4 organisaties als lid van de Vlaamse Sportfederatie, namelijk Lacrosse Vlaanderen, Studentensport Vlaanderen, Demos en Grappling Vlaanderen. Bekijk hier een actueel overzicht van onze leden.
     
  • Er vindt een wissel in het bestuursorgaan plaats. Lode Grossen (Vlaamse Zwemfederatie) stopt na een groot engagement van 12 jaar als bestuurder. Marc Verneirt (Golf Vlaanderen) werd als nieuwe bestuurder verkozen. Bekijk hier de actuele samenstelling van ons bestuursorgaan.
     
  • De Algemene Vergadering keurde de jaarrekening van 2021 en begroting 2022 goed. En verleende kwijting aan de bestuurders en revisor.

Momenteel leggen we de laatste hand aan het verslag van de Algemene Vergadering. Binnenkort kunnen alle leden het verslag hier raadplegen.

Nieuws & Inspiratie

Afbeelding
dag van de sportclubbestuurder Gent
Afbeelding
Mensen eten samen in het Zuiderbad