Corona-update voor de werkvloer: telewerk en mondmaskerplicht

Corona

Als gevolg van de stijgende coronacijfers besliste het Overlegcomité ook over enkele extra maatregelen op de werkvloer, die op 20 november ingaan. Wat verandert er juist?

Uiteraard blijven de basisregels verder van toepassing, ook op de werkvloer:

  • social distancing: respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter
  • beperken van het aantal sociale contacten en die bij voorkeur buiten laten doorgaan
  • het belang van ventilatie voor een goede (binnen)luchtkwaliteit

Daarnaast moet het mondmasker ook opnieuw in veel situaties gedragen worden, onder meer in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten.

Telewerk wordt weer verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.

  • Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk.
  • Vanaf 13 december zou het aantal terugkeerdagen opgetrokken worden naar maximaal twee per personeelslid.
  • Als werkgever moet je een maandelijks elektronisch register bijhouden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid. Hoe dit concreet moet gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk.

Om de kwaliteit van de binnenlucht en nood aan ventilatie goed op te volgen, wordt gevraagd om versneld CO2-meters in alle lokalen te voorzien.

Bron: Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

De maatregelen gaan in op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie