Decreet georganiseerde sportsector definitief goedgekeurd

Op 18 mei 2022 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe decreet ‘georganiseerde sportsector’ goed. Het nieuwe decreet gaat in voege vanaf 1 januari 2023.

Het is dus erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er verandert, met het oog op de erkennings- en subsidieaanvragen voor 2023 en een goede doorstart in de werking. Sport Vlaanderen zal de betrokken organisaties dan ook goed informeren over de wijzigingen, door een combinatie van algemene en thematische infosessies. Een uitnodiging voor die infosessies ontvang je van Sport Vlaanderen.

Let op! Naast het decreet zijn er ook nog de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Die teksten zijn momenteel nog in opmaak en zullen pas na de zomermaanden definitief worden. Tijdens de infosessies verneem je er ook al het een en ander over, maar met een zeker voorbehoud.

Nieuws & Inspiratie