Digitaal traject: hoe ver staan we?

Digitalisering

Sinds november 2022 zijn 16 sportfederaties samen met ons aan de slag gegaan om nieuwe stappen te zetten in hun digitale ontwikkeling. Benieuwd naar het werk dat al verzet werd?

Tijdens dat 'digitale traject' komen we maandelijks samen, en bijten we ons vast in een aantal gezamenlijke doelen:

 • afstappen van tijdelijke fixes
 • het 'denken in tools' omzetten in proces- of oplossingsgericht denken (op langere termijn)
 • én kennis verbreden om de juiste digitale technologieën te benutten

Van toekomstbeeld naar roadmap

Tijdens de startsessie creëerden we het digitaal toekomstbeeld van federaties. Manier van werken? Door de noden en behoeften van zowel interne als externe gebruikers te analyseren. Enkele federaties ondervonden dat het interessant is om de verwachtingen van externe gebruikers te kennen om zo op termijn een betere (digitale) dienstverlening te kunnen bieden.

Sessie 2 stond in het teken van de digitale strategie. Met alle input uit de vorige fase, bepaalden we gericht de digitale strategie. Ieder onderwerp (vb. nieuwsbrief, sociale media, ...) werd een bouwsteen, en met deze bouwstenen konden federaties al snel bouwwerven (communicatie) vormen.

Meteen daarna, in de laatste strategische sessie, kozen de deelnemende federaties welke bouwwerf te willen uitwerken in het komende jaar. Hiervoor maakten de architecten een realistische roadmap.

  Afbeelding
  deelnemers aan het digitaal traject overleggen aan groepstafeltjes

  Een digitale strategie leg je niet zomaar... Het is een intentieverklaring aan je gebruikers (de interne én de externe) dat je je als organisatie engageert om met hún uitdagingen op digitaal vlak aan de slag te gaan de komende jaren! 

  Sofie De Bruycker
  Digiraf

  Het digitaal kompas ligt er! De richting is bepaald. En de deelnemers kwamen tot diverse inzichten, denkpatronen zijn aangepast,... Die hebben een positieve invloed om het bredere plaatje van digitaal te bekijken! Medewerkers worden kritische denkers en zien het voordeel dat er is op termijn: tijdsbesparing in bepaalde acties, minder manuele acties, alle gegevens op één plaats,...

  In het tweede deel van het digitale traject bouwen we samen met de federaties verder aan hun project. Vanaf nu concretiseren we in o.a. een actieplan, end-to-end processen,...
   

  Contact

  Heb je vragen of meer informatie nodig?
  Contacteer Rutger Coopman via rutger@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

  Afbeelding
  portretfoto van Rutger