'Geef tieners een stem' en voorkom drop-out in sportclubs

Sportclubondersteuning

Wil jij jongeren meer betrekken bij je clubwerking?
Geef hen via deze nieuwe tools de kans om ook hun stem te laten horen!

Sleutel tot succes: betrokkenheid

Steeds meer tieners vinden de weg naar de sportclub. Hoera!
Maar blijven ze ook?

De noodkreet vanuit de clubs en hun clubondersteuners klinkt steeds luider: “De zoektocht naar trainers, officials en vrijwilligers is groot”.

Een sleutel tot succes? Inzetten op een betere clubbinding en de huidige generatie jongeren een stem geven, hen motiveren om mee de club te dragen.

Simpel, niet?

Afbeelding
Geef tieners een stem

Door jongeren een stem te geven in de club en daar ook concreet mee aan de slag te gaan, voelen ze zich gehoord. Het beleid maakt beslissingen in functie van hun noden en zo wordt de club ook een beetje van hen. Waar ze zich goed voelen, daar blijven ze. Waar ze zich gehoord voelen, daar verzetten ze bergen. Ze willen winnen, ook in het nemen van verantwoordelijkheden.

Inspraak? Graag! Maar hoe?

Sport Vlaanderen ging samen met de Vlaamse Sportfederatie en andere partners aan de slag en ontwikkelde enkele handige tools voor sportclubs om dit in goede banen te leiden. Met het project Geef Tieners een Stem kan de sportclub gericht aan de slag om inspraak te bevorderen.

Afbeelding
Keep Youngster Involved kaartspel

Dat kan heel laagdrempelig door de 'Tienertalk' methodieken, of diepgravender en actiegericht met het 'Keep Youngsters Involved' kaartspel.

Ze bieden een trainer, bestuurslid of andere tienerbetrokkenen methodieken om beter te weten wat er leeft bij de tieners.
Ze creëren bovendien ook een opening voor de tieners om hun mening te leren of durven geven door heel toegankelijke spelvormen.

Maar je kan ook een stapje verder gaan. Met het Keep Youngsters Involved kaartspel zet je jongeren samen rond de tafel, komen ze tot een goed gesprek en formuleren ze na afloop drie gerichte acties die er voor kunnen zorgen dat de club ook een beetje meer hun club wordt.

Wanneer je als club met één van deze methodieken aan de slag gaat, zal je al snel voelen dat tieners zich meer betrokken voelen bij de trainingsgroep of clubwerking. Ze krijgen het signaal dat hun stem waardevol is en die mogen laten horen binnen de trainingsgroep of de club.
De betrokkenheid stijgt, de goesting om mee verantwoordelijkheid te nemen even hard. En hop, je trein is vertrokken.

Laat jij het ons weten als je te veel trainers hebt? 😊 Succes!