Gezocht: leden voor nieuwe samenstelling SARC

Sportlandschap

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) vernieuwt de samenstelling van de Algemene Raad en de sectorraden. Voor de sportsector betekent dat een nieuwe oproep om de Vlaamse Sportraad samen te stellen!

Ben je geïnteresseerd? Je kan je kandidaat stellen als vertegenwoordiger van de sportfederatiesector, maar ook als onafhankelijke deskundige.

Stel je kandidaat

Het huidige mandaat van de leden van de Vlaamse Sportraad loopt binnenkort af. Ben je kandidaat om een plaats in te nemen in de sectorraad? Dat kan!

  • Als vertegenwoordiger van de sportfederatiesector

Ben je geïnteresseerd om je kandidaat te stellen namens de Vlaamse Sportfederatie als vertegenwoordiger van onze sector? Stuur je kandidatuur (motivatiebrief en cv) naar lien@vlaamsesportfederatie.be. Deadline: uiterlijk 17 juni 2024.

  • Als onafhankelijke deskundige

Het is uiteraard ook mogelijk om je kandidaat te stellen als onafhankelijke deskundige. Dat kan tot uiterlijk 30 juni 2024, rechtstreeks via de SARC. Je vindt alle informatie op deze pagina.

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie tijdens een event

Oproep en verloop

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) adviseert de Vlaamse overheid over haar cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid. De SARC bestaat uit een algemene raad en vier sectorraden. Voor sport is dat de Vlaamse Sportraad. De leden zijn vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen.

Vanuit de Vlaamse Sportfederatie doen we een dubbele voordracht van 5 mannelijke en 5 vrouwelijke effectieve kandidaten en 5 mannelijke en 5 vrouwelijke plaatsvervangers. Daaruit zal de minister maximaal 5 effectieve leden en 5 plaatsvervangende leden selecteren.
Er wordt rekening gehouden met de deskundigheid, de ervaring en de vaardigheid om het beleid vanuit een brede invalshoek te bekijken. Er wordt ook belang gehecht aan de representativiteit van het middenveld. Maximum twee derde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn.

Meer informatie over de oproep kan je lezen op de website van de SARC.