Help jij ook mee je sport te beschermen tegen fraude?

Ethiek

Wat is fraude in de sport en op welke manieren uit het zich? Via het PrOFS project van UGent proberen we dit in kaart te brengen. Het gaat niet enkel over grootschalige fraude maar ook over kleinere zaken die onder meer de fair play of het goed bestuur in het gedrang kunnen brengen. We nodigen clubs uit om (anoniem) een korte vragenlijst in te vullen.

Doe je ook mee?

Help ook jouw sport te beschermen

Want streven naar een integere uitoefening van onze favoriete sport is ons doel. Ook jij als lid van een club, bestuurder, vrijwilliger, official,… kan je steentje bijdragen!

In deze bevraging polsen we of jij wel of niet ervaringen hebt met fraude in jouw sport. Wij vragen je om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven en alles gebeurt helemaal anoniem.
 

Vul de vragenlijst in ›


Deze bevraging gebeurt in samenwerking met het PrOFS project (Prevention of Fraud in Sports).

Alvast hartelijk bedankt voor jouw deelname!

 


 

om deze video te bekijken.