Hervorming patrimoniumtaks voor vzw's: hoe zit dat?

Financiën
Patrimoniumtaks

In het najaar van 2023 boog de federale overheid zich over een grondige hervorming van de patrimoniumtaks. Dit is een jaarlijkse taks voor vzw's, dus ook voor sportclubs en - federaties.

De initiële plannen zorgden dat vzw's met een klein vermogen werden vrijgesteld, maar vzw's met een groter vermogen moesten in verhouding een stuk meer belastingen betalen. Globaal gezien gingen sportclubs en hun federaties hierdoor dus meer belastingen moeten betalen. 

Na druk uit onder meer de sportsector, werd de hervorming eind december nog bijgestuurd. Goed nieuws dus!

Wat is de patrimoniumtaks?

De patrimoniumtaks of jaarlijkse taks op de vzw's is een belasting op het vermogen van vzw's en dient jaarlijks voor 31 maart betaald te worden.

Van een vlakke taks naar een progressief tarief

Elke sportclub of sportfederatie met een vermogen van meer dan 25.000 euro betaalde tot nu toe een vlakke taks van 0,17 procent. De nieuwe regelgeving stapt daarvan af en werkt progressief met verschillende schijven.

•    < 50.000 euro: vrijgesteld (vroeger < 25.000)
•    50.000 tot 250.000 euro: 0,15% (vroeger 0,17%)
•    250.000 tot 500.000 euro: 0,30% (vroeger 0,17%)
•    > 500.000 euro: 0,45%

  Afbeelding
  Raften

  De grens voor de vrijstelling van de taks werd verhoogd naar 50.000 euro. Organisaties met een kleiner brutovermogen hoeven geen aangifte meer in te dienen, ook geen nihil-aangifte zoals vroeger.

  Neutralisering van het nieuwe tarief voor de sportsector

  Na druk uit onder meer de sportsector, werd de hervorming eind december 2023 nog bijgestuurd. Hierdoor worden sportclubs en federaties in veel gevallen wel onderworpen aan de patrimoniumtaks, maar is 62,3 procent van je patrimonium vrijgesteld. Hierdoor telt uiteindelijk slechts 37,7% van je patrimonium mee en blijft de belastingdruk gelijkaardig aan de periode voor de hervorming. (0,45% van 37,7% = 0,17%)

  Om te kunnen genieten van deze gedeeltelijke vrijstelling voldoet je sportclub of federatie aan de 3 voorwaarden van de btw-vrijstelling onder artikel 44, §2, 3°.

  De organisatie:

  • is een exploitant van een sportinrichting en biedt dus infrastructuur en begeleiding aan zijn leden
  • heeft geen winstoogmerk
  • gebruikt zijn inkomsten uitsluitend om de kosten te dekken van sporters in zijn sportinrichting

  Val je slechts gedeeltelijk onder deze vrijstelling (gemengd btw-plichtigen en kleine ondernemers)? Dan moet minstens de helft van je omzet zijn vrijgesteld op basis van artikel 44, §2, 3°.

  Kom je zelf niet in aanmerking voor deze btw-vrijstelling maar wordt minstens 75 procent van je patrimonium gebruikt door een instelling die wel voldoet aan de voorwaarden? Dan is opnieuw 62,3 procent van je vermogen vrijgesteld voor de belastbare grondslag van de patrimoniumtaks.

  Ook de buitenlandse onroerende goederen tellen mee

  Alle onroerende goederen (bv. sportaccommodatie) die je sportclub of federatie in het buitenland bezit zijn nu ook onderworpen aan de patrimoniumtaks. Deze taks wordt wel verminderd met de belasting  op dit patrimonium die al in het land zelf werd betaald.  
  Door de aanpassingen is de hervorming uiteindelijk toch positief voor de meeste sportclubs. Dankzij de verdubbeling van het vrijgesteld vermogen tot 50.000 euro en de neutralisering van het tarief betalen zij vaker niks.
   

  Digitalisering

  Tot nu toe kon je de patrimoniumtaks enkel op papier indienen. De FOD Financiën werkt momenteel aan een digitaal formulier waardoor het voor de volgende deadline (31 maart 2024) mogelijk wordt om de aangifte in te dienen via Myminfin.

  Wat bij fouten?

  Als een sportclub of -federatie geen patrimoniumtaks betaalt maar dat in principe wel zou moeten doen, dan zal er een nalatigheidsintrest van 7 procent verschuldigd zijn. Voor wie bezittingen niet aangeeft of een te lage waarde aangeeft, kan de boete oplopen tot 100 procent.

   

  Op zoek naar meer informatie?

  Wil je nog meer weten over de vernieuwde patrimoniumtaks? Klik dan even door naar het wetsontwerp of de gelinkte btw-vrijstelling.

  Zijn er nog onduidelijkheden? Contacteer dan onze medewerker via roeland@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.