Hoe verloopt de belastingsaangifte van verenigingswerk?

Verenigingswerk

Verenigingswerk maakte in 2022 de overstap naar de regeling van artikel 17. En in de regeling artikel 17 is een belastingvoet van 10% van toepassing. 

Hoe wordt die belasting ingehouden en hoe moet je deze vergoeding aangeven? En tegen wanneer? 

Inkomsten verenigingswerk via fiche 281.27

De vergoeding die een medewerker ontvangt via artikel 17 is vrijgesteld van RSZ-bijdragen, als je de voorwaarden respecteert. Een verenigingswerker mag maximaal 450 uren per jaar actief zijn voor de sportorganisatie, met een plafond van 150 uren per kwartaal (uitzondering voor het 3e kwartaal: 285 uren).

Daarnaast geldt een maximale bruto vergoeding per jaar, dat momenteel €6540/ jaar bedraagt. Op het bruto bedrag is een belasting van 10% van toepassing. De belasting van 10% op het bruto bedrag is voor de verenigingswerker zelf. Hij of zij zal dit afdragen via de persoonlijke inkomstenbelasting. 
 

Afbeelding
ondertekenen

Tot nu toe registreerde de organisatie het aantal gepresteerde uren van iedere verenigingswerker via de Dimona-aangifte. De uitgekeerde vergoedingen waren nog onbekend voor de fiscus. Het was dan ook lang wachten op meer verduidelijking over de te volgen procedure. De FOD Financiën meldt nu dat je als werkgever op het einde van elk jaar de inkomsten uit verenigingswerk moet opgeven via fiche 281.27.

Fiche 281.27 ›

Vermeld volgende gegevens op de fiche

 • Identificatiegegevens van de werkgever (vak 3)
  • Naam
  • Juridische vorm
  • Adres maatschappelijke zetel
  • Ondernemingsnummer (ON)
 • Afzender: gegevens van de sportclub 
  • Naam
  • Adres
  • Ondernemingsnummer (ON)
 • Geadresseerde: Identiteit en adres van de verenigingswerker
 • Rijksregisternummer van de verenigingswerker (vak 5)
  • Bis-identificatienummer bij niet-inwoners van België
 • Bruto bedrag van de vergoedingen (vak 6)
  • Dit omvat alle beloningen in het kader van de verenigingsactiviteiten, dus ook kilometervergoeding, maaltijdcheques...
 • Terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever (indien van toepassing)
  • Dit maakt geen deel uit van het totale bruto bedrag
 • Sector waarin de prestaties plaatsvonden
 • Aantal gepresteerde uren per kwartaal
 • Bedrijfsvoorheffing
  • Eventueel ingehouden bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de inkomsten vermeld in vak 6, voor de periode van 01.01.2022 t.e.m. 15.05.2022

Bezorg vóór 1 maart aan Belcotax-on-web

Bezorg de verenigingswerker de fiche digitaal of op papier en verstuur deze voor 1 maart van het jaar na het inkomstenjaar aan de fiscale administratie via Belcotax-on-web. De overheid stelt ook een handleiding ter beschikking voor het invullen van de fiche.

Heb je een vraag over het gebruik van Belcotax-on-web? Neem dan contact op met de medewerkers van de Federale overheid.
 

Meer weten over verenigingswerk ›

Contact

Heb je vragen of meer informatie nodig?
Contacteer Tars Vanstraeseele via tars@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Tars Vanstraeseele