Index overschreden: lonen stijgen in juni opnieuw met 2%

Werkgevers

In april 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgen de lonen in onze sector in juni 2022 met 2%.

Alle lonen in onze sportfederatiesector zijn gekoppeld aan de sociale gezondheidsindex. Wanneer de spilindex wordt overschreden, stijgen de lonen twee maanden later met 2%.

De index werd dus zoals verwacht in april 2022 opnieuw overschreden. Het Planbureau voorspelt nu in zijn meest recente prognose opnieuw een overschrijding van de spilindex in oktober 2022. Daardoor zouden de lonen in onze sector in december 2022 nog eens met 2% stijgen.

Het Planbureau voorziet nog in een bijkomende overschrijding van de spilindex in februari 2023, waardoor de lonen in onze sector in de maand april 2023 nog maar eens met 2% zouden stijgen.

Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het Planbureau zijn vooruitzichten (behalve in augustus). We houden je op de hoogte.