Indexeringen: prognose Planbureau en subsidies

Financiën
Werkgevers

Op dinsdag 8 november publiceerde het Planbureau haar meest recente prognose voor de overschrijding van de spilindex, en de daaraan gekoppelde indexering van de lonen in onze sector. Daaruit blijkt dat de spilindex al opnieuw deze maand wordt overschreden, een maand vroeger dan verwacht.

Maar er is ook beter nieuws: in 2023 verwachten we nog slechts één overschrijding in plaats van twee. En er volgt een aanvullend voorschot op de subsidies vanuit Sport Vlaanderen.

Wat betekent de meest recente voorspelling van het Planbureau concreet?

  • De lonen in onze sector stijgen sowieso in december 2022 met 2%, omdat de spilindex in oktober 2022 werd overschreden.
    De geïndexeerde barema's kan je hier raadplegen.
  • Daarna stijgen de lonen wellicht opnieuw in januari 2023 met 2%, omdat de spilindex in november 2022 opnieuw zou overschreden worden.
  • In mei 2023 zou de spilindex opnieuw overschreden worden, waardoor de lonen wellicht in juli 2023 opnieuw met 2% stijgen. 

Het hoge tempo aan loonindexeringen (maar liefst 5 in 2022) lijkt zich momenteel dus niet te gaan herhalen in 2023. Gelukkig maar, want met de huidige situatie kleuren de boekjaren 2022 en 2023 voor veel sportfederaties al (donker)rood.

1,2 miljoen euro indexprovisie

Naar aanleiding van de overschrijdingen van de spilindex in 2022, voorziet de overheid een indexprovisie van in totaal ongeveer 1,2 miljoen euro op de subsidies voor sportfederaties.

Er wordt verwacht dat Sport Vlaanderen midden december het exacte bedrag per federatie kan communiceren, dat in de vorm van een aanvullend voorschot wordt uitbetaald. Het gaat hier om recurrente middelen. In 2023 wordt dus minstens hetzelfde bedrag voorzien, al is het totaalbedrag voor 2023 momenteel nog niet gekend.

Afbeelding
powerlifter klopt handen tegen mekaar

Nieuws & Inspiratie