Nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal

Financiën

Voetbal Vlaanderen voorziet een nieuw financieel kader binnen het amateurvoetbal. Dat moet duidelijkheid scheppen over het vergoeden van spelers en zo mee financiële risico's en zwartwerk voorkomen. De nieuwe regeling gaat in vanaf het seizoen 2023-2024. Maar voetbalclubs krijgen nog even de tijd om zich aan te passen.

Afbeelding
Voetbal scoren

Er is al jarenlang onduidelijkheid over het vergoeden van spelers binnen het amateurvoetbal. Spelers krijgen vaak vergoedingen voor hun onkosten, waarbij de grenzen van het legale soms vaag zijn. Voetbal Vlaanderen wil dit aanpakken met een gloednieuw kader waarbij heldere regels het vergoeden van amateurvoetballers uit het zwart circuit wil halen.

De nieuwe regeling gaat in vanaf het seizoen 2023-2024 en clubs krijgen tot 30 juni 2024 de tijd om zich aan te passen aan het nieuwe kader voor het amateurvoetbal in Vlaanderen. 

DE 8 SPEERPUNTEN VAN DE FINANCIËLE HERVORMINGEN OP EEN RIJTJE

  • De nieuwe regeling stimuleert clubs om enkel nog premies van maximum 100 euro per punt te betalen, met een maximumbedrag van 4.500 euro per seizoen. Deze vorm van puntenpremies is vrijgesteld van RSZ.
  • Let op: 4.500 euro is niet het nettobedrag dat spelers of speelsters zullen ontvangen. Er dient nog steeds (zoals altijd het geval geweest is) bedrijfsvoorheffing betaald te worden (t.e.m. 22 jaar is dat 16,5%, vanaf 23 jaar wordt dat 33%).
  • Andere vergoedingsvormen blijven mogelijk, bijvoorbeeld indien een speler het statuut van ‘betaalde sportbeoefenaar’ heeft én alle geldende fiscale en sociaalrechtelijke regels worden toegepast.
  • De clubs zullen met elke speler die recht heeft op een premie een schriftelijke overeenkomst afsluiten en deze registreren op een centraal platform. Er worden modelcontracten ter beschikking gesteld vanuit de federatie. 
  • De betalingen waarvan melding in de contracten mogen enkel nog plaatsvinden op digitale wijze via het rekeningnummer van de club
  • De clubs moeten jaarlijks hun budgetten opladen via een centraal platform. Een template wordt ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de clubs.
  • De clubs zullen jaarlijks een verklaring op eer indienen waarin ze bevestigen dat ze handelen volgens alle bepalingen opgenomen in het Bondsreglement. 
  • Een team van specialisten binnen Voetbal Vlaanderen en de KBVB zal hun amateurclubs ondersteunen in deze transitie.

Aan de slag

Als club kan je rekenen op enkele modeldocumenten zoals een modelcontract, verklaring op eer en een budgettemplate, te downloaden op de website van Voetbal Vlaanderen. Er worden ook heel wat veelgestelde vragen beantwoord.