Oproep: wil jouw federatie participeren in een werkgroep VTS?

De Vlaamse Trainersschool (VTS) speelt een belangrijke rol binnen elke federatie wanneer het gaat over trainersopleidingen. We zetten vanuit de Vlaamse Sportfederatie in op het laten horen van behoeften en groeikansen van de clubs en federaties. Om jullie goed te vertegenwoordigen, houden we graag de vinger aan de pols via een nieuwe werkgroep. Stel je kandidaat!

De Vlaamse Sportfederatie is vertegenwoordigd in de Strategische Stuurgroep VTS en de Taskforce VTS, die instaan voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie van de werking van VTS.

We willen jullie als federaties meer betrekken bij de voorbereiding van deze vergaderingen, zodat onze vertegenwoordigers echt de stem van de sportsector verwoorden. Een oproep dus naar geïnteresseerde kandidaten uit federaties, die willen participeren in een werkgroep!

De voorbereiding van de vergaderingen zal aan bod komen, maar we willen ook op geregelde tijdstippen van gedachten kunnen wisselen over de werking en toekomstvisie van VTS.

Ben je dus federatiemedewerker en/of in het bijzonder DSKO? Heb je interesse om deel te nemen? Laat het zeker weten aan onze manager vertegenwoordiging Robin Ramakers (robin@vlaamsesportfederatie.be). We streven naar een werkbaar groepje qua aantal, waarin een goede mix van federaties aanwezig is die het hele sportlandschap vertegenwoordigen.

Meer over ons vertegenwoordigingsdossier VTS lees je op deze pagina.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie