(re)Save the date: volgende Meetup op 29 juni

De volgende Meetup voor voorzitters en directeurs van sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding vindt plaats op woensdagavond 29 juni 2022.

Wie er bij was op de vorige edities, weet het al: de Meetup brengt directeurs en voorzitters van de sportfederaties en osv's samen om te spreken over belangrijke strategische dossiers.

Concept

De Vlaamse Sportfederatie zet volop in op het informeren van de leden over haar werking en vertegenwoordigingsmandaten, en wil die goed afstemmen op haar leden. We gaan dan ook tijdens de Meetup samen in interactie rond strategische vertegenwoordigingsdossiers, met ruimte voor onderlinge netwerking. 

(re)Save the date

Eerder kondigden we aan dat de volgende Meetup op donderdag 23 juni 2022 zou plaatsvinden. Omwille van praktische redenen, moeten we dit event een week verplaatsen. Voorzitters en directeurs: reserveer alvast woensdag 29 juni 2022 vanaf 19u in jullie agenda's. Meer informatie en een persoonlijke uitnodiging volgt nog.