Save the date: 25 mei wordt een dag rond LGBTQI+ en Sport

Sportparticipatie

Out For The Win wil een nieuwe stap zetten richting een meer inclusief sportaanbod in Vlaanderen. Via een project dat ondersteund wordt door ICES, de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen werken zij momenteel aan concrete tips en noodgerichte vorming om federaties te ondersteunen. 

  • Moeten we onze geslachtsregistratie aanpassen?
  • Hoe kunnen we inclusief communiceren naar onze supporters?
  • Hoe kunnen we onze clubs sensibiliseren rond genderdiversiteit?
  • Hoe kunnen we iedereen die bij ons wil sporten, op een goede manier verwelkomen en ondersteunen?
  • ...

Vanuit de noden...

Out For The Win ging samen met sportfederaties (Vlaamse Atletiekliga, Vlaamse Hockey Liga, Voetbal Vlaanderen, Golf Vlaanderen, Fros Multisport Vlaanderen en Taekwondo Vlaanderen, Danssport Vlaanderen, Volley Vlaanderen en Belgian Ultimate) en gender- en seksediverse personen in gesprek om zicht te krijgen op de grootste noden die leven.

Afbeelding
open sportclub waar iedereen welkom is

... een antwoord bieden

In de volgende fase van het project, dat focust op gender- en seksediverse personen in recreatiesport, proberen ze op deze uitdagingen een antwoord te bieden. Als eerste stap organiseert Out For The Win een inspiratiedag rond LGBTQI+ en sport op donderdag 25 mei. Save the date!

Via lezingen, workshops en uitwisseling ga je een hele dag dieper in op een aantal thema’s, zoals sensitief communiceren en noden en drempels tot sportparticipatie bij gender- en seksediverse personen. Die dag staat ook maximaal in het teken van uitwisselen van goede praktijken en ideeën.

 

Maar daar stopt het niet. Out For The Win werkt achter de schermen verder, met de ondersteuning van ICES, de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen. Met als doel sportfederaties te voorzien van voldoende ondersteuning en begeleiding om mee te bouwen aan een meer inclusief sportaanbod in Vlaanderen. Een tool die tegemoetkomt aan de uitgesproken noden, en de bijbehorende begeleiding, vormen dan ook één van de gewenste uitkomsten wanneer het project in juni 2023 afloopt. 
 

Meer weten?

Heb je vragen? Interesse om mee te werken en ervaringen te delen?