Stijgende energiefacturen in jouw club? Vraag nu jouw subsidies aan

Financiën

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook de sportsector wordt geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven. Sport Vlaanderen voorziet concrete financiële steun om de sportsector te ondersteunen.

Concrete steun voor de sportsector

Het Vlaams Parlement keurde op 21 december 2022 het voorstel van decreet tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven goed.

Het Vlaams Parlement besliste daarmee om twee maatregelen te nemen die specifiek voor de sportsector gelden.

  1. Sport Vlaanderen voorziet 3 miljoen euro voor sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen. Deze energiesubsidie is aan te vragen via jouw sportfederatie.
  2. Daarnaast voorzien ze 50 miljoen euro voor een noodlening om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/ of via een investeringslening om te investeren in duurzame energie. Deze noodleningen zijn rechtstreeks via Sport Vlaanderen aan te vragen.
Afbeelding
Handen turnster in kalk

Hoe vraag je de energiesubsidie aan?

Kampt jouw club ook met stijgende energiefacturen? Vraag dan via jullie eigen federatie de subsidie aan (tegen uiterlijk 15 februari 2023 om 23u59). Binnenkort vind je alle informatie terug op de website van jouw sportfederatie. Maar intussen gidsen wij je al even verder.  

Je vindt de praktische informatie over alle maatregelen ook in dit document of via de website van Sport Vlaanderen.

Voor welke sportclubs is de energiesubsidie bedoeld?

De energiesubsidie wordt enkel toegekend aan sportclubs die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

  • de sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon (zie verder) staat in voor het betalen van de energierekening (gas en/ of elektriciteit) van de sportinfrastructuur en/ of de aan sport gerelateerde infrastructuur;
  • de sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten. Het gaat specifiek om gas en/of elektriciteit. De sportclub toont deze aan via een jaarlijkse energieafrekening of via een voorschotfactuur; 
  • de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de sportfederatie;
  • de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie een subsidieaanvraag in;
  • de sportclub bevindt zich niet in een van de volgende rechtstoestanden: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

De subsidie is dus enkel bedoeld voor sportclubs die zelf instaan voor het betalen van de energierekening en die effectief stijgende energiefacturen hebben. Dus niet voor bijvoorbeeld sportclubs die stijgende huurprijzen moeten betalen (voor infrastructuur die ze huren van een school, lokale overheid of privé-eigenaar), maar niet zelf instaan voor het betalen van de energiefactuur;

De subsidie kan toegekend worden aan feitelijke verenigingen of aan sportclubs met rechtspersoonlijkheid.

Let op: er mag geen sprake zijn van dubbele subsidiëring in het kader van de energiecrisis. Als een sportclub bij meerdere sportfederaties is aangesloten, mag ze de subsidie slechts één keer aanvragen.

Wat is de timing?

De sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie, een subsidieaanvraag in. De bewijsstukken moeten mee ingediend worden. Dat mag bijvoorbeeld via een scan.

Sport Vlaanderen zal op basis van de aanvragen van de sportclubs van alle erkende sportfederaties de subsidies berekenen. Sport Vlaanderen heeft daarbij een totaalkrediet van 3 miljoen euro ter beschikking dat integraal aan de sportclubs wordt toegekend, via de sportfederaties.

De subsidie wordt zo snel als mogelijk uitgekeerd.

 

Contact

Heb je vragen of meer informatie nodig?
Contacteer Roeland Zwaenepoel via roeland@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Roeland Zwaenepoel