Stijgende energiekosten: wat leeft er bij sportclubs?

De stijgende energieprijzen zetten druk op heel wat sportclubs. Sportzalen verwarmen, de verlichting, de douches,... het kost handenvol geld. Met de winter voor de deur weten veel sportclubs niet hoe die nieuwe financiële uitdaging aan te gaan. Na een eerste overleg met de sportfederaties gaan wij concreet aan de slag!

Bevraging: impact van de energiecrisis

Nog deze week sturen we een vragenlijst uit naar een steekproef van een 400-tal clubs, die geselecteerd zijn om een representatief beeld van onze sector te vormen. We polsen bij hen naar de concrete gevolgen van de energiecrisis en hoe ze hier mee omgaan.

Wil je als sportfederatie ook jouw clubs bevragen? Dat kan!
Stuur een mailtje naar roeland@vlaamsesportfederatie.be, hij volgt het verder met je op. Jouw clubs ontvangen dan de uitnodiging om onze vragenlijst in te vullen. Achteraf ontvangt je sportfederatie een afzonderlijk rapport met de situatie voor jouw clubs.

Afbeelding
bal in de goal

Next steps

De dataverzameling is cruciaal, maar ook daarna blijven we niet stilzitten. We brengen de situatie zo goed mogelijk in kaart. En de resultaten van de bevraging zullen we inzetten om de noden van sportclubs onder de aandacht te brengen. 

  • Door de opmaak van een pakket met voorstellen (bv. betalingsuitstel, sociaal tarief,...) willen we ook politiek aan de slag gaan. 
  • We gaan in overleg met Sport Vlaanderen, Netwerk Lokaal Sportbeleid, specialisten,... om sportclubs snel bruikbare tips te geven om energie te besparen (korte & langetermijnoplossingen).

Wil je input geven? Of heb je nog vragen of bezorgdheden? Neem zeker contact op!