Terugblik op de Algemene Vergadering van 27 maart 2023

Op maandag 27 maart organiseerden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Met op de agenda onder andere een overzicht van de financiële documenten van 2022 en 2023, een statutenwijziging én een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap.

Voorzitter Koen Umans opende de vergadering met een verwelkoming van de leden. De voorzitter benadrukte de grootte en maatschappelijke relevantie van onze georganiseerde sportsector waarin wekelijks meer dan 1,4 miljoen sporters, 18.500 sportclubs, 300.000 vrijwilligers en 70.000 trainers actief zijn. Daarnaast maakte hij een evaluatie van het memorandum dat de Vlaamse Sportfederatie in aanloop naar de verkiezingen in 2019 opmaakte. In de komende weken maken we werk van een nieuw memorandum.

Directeur Pieter Hoof en coördinatoren Lien Berton en Jérémie Deroo duidden enkele hoogtepunten uit het jaarverslag 2022 en het jaaractieplan 2023. Ook het team van professionele medewerkers van de Vlaamse Sportfederatie stelden we daarbij aan de Algemene Vergadering voor.

Afbeelding
overzichtsbeeld van de Algemene Vergadering

Vervolgens boog de Algemene Vergadering zich over enkele statutair bepaalde onderwerpen:

  • De vergadering nam kennis van de jaarrekening van 2022 en de begroting voor 2023, en keurde beide documenten goed. Daarbij gaf de algemene vergadering ook kwijting aan het bestuursorgaan.
  • Vervolgens besliste de vergadering tot een aanpassing in de statuten van de organisatie met betrekking tot de toegetreden leden.
  • Tot slot mochten we nog een nieuw lid verwelkomen: de erkende sportfederatie Verbond van Vlaamse Speleologen.

Al deze beslissingen werden met unanimiteit genomen.

Momenteel leggen we de laatste hand aan het verslag van de Algemene Vergadering. Binnenkort kunnen alle leden het verslag hier raadplegen.