Timing uitbetaling VIA-middelen 2022

Financiën
Werkgevers

De goedkeuring door de Vlaamse Regering van de subsidietabellen voor de VIA-middelen 2022 loopt wat vertraging op. Onder voorbehoud van goedkeuring van de subsidietabellen, verwacht het Departement CJM die VIA-middelen in de loop van de maand januari op rekening van de organisaties te kunnen storten.

Omdat de spilindex in 2022 verschillende keren overschreden werd, wordt ook het budget dat de Vlaamse overheid voorziet voor de VIA-middelen geïndexeerd. Om ook de laatste indexaanpassing van december mee te kunnen opnemen in de VIA-middelen, was het lang wachten op het definitieve budget. Daardoor kan het VIA-dossier pas op 23 december op de Vlaamse Regering geagendeerd worden. De betaling van de VIA-middelen aan de organisaties zal bijgevolg pas in januari kunnen uitgevoerd worden. De bedragen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering, kan je op de website van Sociare raadplegen.

Een uitbetaling van de middelen door het Departement Omgeving en VDAB zal in principe kort daarop volgen.

Hou er rekening mee dat je deze subsidies toewijst aan het correcte boekjaar (2022).

Bron: www.sociare.be