Update decreet georganiseerde sportsector

Sportlandschap

De Vlaamse Sportfederatie ging de voorbije maanden verder in overleg met het beleid over een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector. Vandaag staat een eerste bespreking van de ontwerptekst op de agenda van de ministerraad.

Deze zomer brachten we je op de hoogte dat de Vlaamse Regering een visienota voor aanpassingen in het decreet georganiseerde sportsector goedkeurde. De voorbije maanden gingen we verder in overleg met het beleid over die aanpassingen, met input van onze leden.

Welke stappen werden intussen gezet?

  • Eind augustus 2021 organiseerden we een infomoment voor directeurs van sportfederaties en osv's om feedback op de visienota en bijhorende werfteksten te bespreken.
  • In september en oktober 2021 vond frequent overleg plaats met Sport Vlaanderen en het kabinet sport om wijzigingen in het decreet verder vorm te geven binnen de contouren van de visienota.
  • Op 12 november 2021 ontvingen we een ontwerptekst van decreet, die we onmiddellijk aan onze leden bezorgden.
  • Op 18 november gaf het beleid een toelichting bij de ontwerptekst van decreet aan de Vlaamse Sportraad.
  • Op 19 november staat een eerste bespreking van de ontwerptekst geagendeerd op de Vlaamse Regering.

We houden onze leden nauw op de hoogte van verdere ontwikkelingen in dit dossier, via rechtstreekse communicatie naar de directeurs en centrale e-mailadressen van onze sportfederaties en osv's.