Update elektronische verzending fiscale attesten: wat moet je doen?

Financiën

Organiseerde je een sportkamp in 2022? Dan krijg je als sportorganisatie uitstel van de federale overheid voor de verzending van de attesten. De elektronische aangifte blijkt nog een te moeilijk en complex proces. Je bent in 2023 dus nog niet verplicht om de fiscale attesten door te sturen naar de FOD Financiën. 

Vanaf aanslagjaar 2023 volstaat het niet langer dat je als organisator van een sportkamp fiscale attesten aflevert aan de ouders. Wie een sportkamp organiseert, moet ook de gegevens op elektronische wijze bezorgen aan de federale overheid. 

Vorig jaar lanceerde de federale overheid een nieuw modelattest voor kinderopvang. Daarbij hoort een nieuwe verplichting. Je moet als organisatie namelijk de gegevens ook digitaal doorsturen naar de FOD Financiën. 

Normaal gezien moest je als sportorganisatie de gegevens vóór 1 maart 2023 doorsturen naar de FOD Financiën (voor aanslagjaar 2022). Maar de gevraagde werkwijze voor het elektronisch verzenden van de gegevens bleek een te complex en technisch proces. We konden hiervoor bij de federale overheid een vrijstelling bekomen voor aanslagjaar 2022. Organisatoren van sportkampen zijn in 2023 dus nog niet verplicht om de gegevens elektronisch te verzenden naar de federale overheid.

Nog steeds attesten opmaken voor de ouders

Je hebt dus uitstel gekregen voor de verzending naar de overheid. Het is wel belangrijk dat organisatoren nog steeds de attesten opmaken en afleveren aan de ouders. De ouders moeten het attest dan zelf aan hun belastingaangifte toevoegen.

Volgend jaar verwachten we geen uitzondering meer. Hou dus alle nodige gegevens van de kampen in 2023 direct bij. Dit doe je makkelijk met onze tool voor fiscale attesten. Deze tool maakt voor jou ook de individuele attesten op.

Ga naar ONZE tool fiscale attesten 2022 en 2023 ›

Ben je toch van plan om de fiscale attesten elektronisch te verzenden naar de overheid? Dan leggen we je het hieronder helemaal uit.

Wat moet je doen? 

We geven je hieronder de nodige stappen mee. Stap 2 en 3 zijn dus nog niet verplicht in 2023.

1. Maak je fiscale attesten op

Controleer eerst even of je voldoet aan alle voorwaarden voordat je een fiscaal attest aflevert. Alles in orde? Dan dien je voor de activiteiten van 2022 de fiscale attesten op te maken aan de hand van de aanwezigheden van het kind. Bezorg het attest tenslotte digitaal of op papier aan de persoon waarbij het kind fiscaal ten laste is. Meestal zullen dit de ouders zijn.

Tip
Wij ontwikkelden een handige tool om het opmaken van de attesten en aangifte bij federale overheid gemakkelijker te laten verlopen. Het is een aanrader om het administratieve werk te verlichten binnen jouw club.
 

2. Bereid de elektronische verzending voor (niet verplicht in 2023)

Diezelfde gegevens die je nodig hebt om de attesten op te maken, moet je vanaf nu ook bezorgen aan de federale overheid. Zo komen de gegevens vooraf ingevuld op de belastingaangifte van de betrokkenen. Je moet wel enkele stappen ondernemen om dit tot een goed einde te brengen. 

3. Verstuur alles naar de FOD Financiën (niet verplicht in 2023)

Als sportorganisatie krijg je in 2023 vrijstelling om de fiscale attesten door te sturen naar de federale overheid (voor het aanslagjaar 2022).

Wil je toch de verzending doen en lukt het je toch om deze stappen te doorlopen? Dan ben je alvast volledig klaar voor volgend jaar. 
 

Ontdek er alles over in de KennisbanK ›

Contact

Heb je vragen of meer informatie nodig?
Contacteer Tars Vanstraeseele via tars@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Tars Vanstraeseele