Update: federale regering akkoord over nieuwe regeling verenigingswerk

Verenigingswerk

Na maanden getouwtrek kwam er binnen de schoot van de federale regering op 26 november eindelijk een akkoord over een definitieve regeling vanaf 2022. De regering volgt het advies van de sociale partners om artikel 17 (de 25-dagenregel) uit te breiden en te vereenvoudigen, waardoor ook verenigingswerkers die regeling in de toekomst kunnen gebruiken. 

De Vlaamse Sportfederatie betreurt de keuze voor deze oplossing, omdat je verenigingswerkers op die manier als werknemers beschouwt. Daar wringt voor ons nu net het schoentje. Trainers, officials of scheidsrechters combineren hun engagement in een vereniging namelijk met een volwaardige job. Zij nemen dus geen werk af van werknemers in de reguliere arbeidsmarkt.

Flexibeler gebruik 25-dagenregel

De 25-dagenregeling is een bestaande methode waarmee je losse medewerkers kon inschakelen. Om tegemoet te komen aan de noden van organisaties en verenigingswerkers in de sportsector en de socio-culturele sector werd de regeling nu vereenvoudigd.

Zo besliste de regering om het maximum aantal dagen om te zetten naar uren. Dat maakt het systeem veel flexibeler. Voor de sportsector is het aantal uren verenigingswerk vastgelegd op maximaal 450 uur. Voor de socio-culturele sector wordt het afgetopt op 300 uur. 

Ook de fiscale regeling binnen artikel 17 wordt vereenvoudigd. De verenigingswerker zal 10 procent personenbelasting moeten betalen. Dit komt tegemoet aan onze vraag naar een betaalbare fiscaliteit. In de huidige regeling was het nog 2 x 10%.

Omdat verenigingswerkers binnen artikel 17 werknemers zijn, is ook de arbeidswetgeving van toepassing. Het is evenwel nog niet helemaal duidelijk op welke manier die zal toegepast worden. De definitieve wetteksten zijn nog niet beschikbaar

 

Afbeelding
een scheidsrechter fluit

De Vlaamse Sportfederatie wacht het definitief voorstel af om een oordeel te vellen of de nieuwe regeling een werkbare oplossing is voor onze sector en de 20.000 sportclubs. Er zitten zeker positieve elementen in het aangekondigde voorstel, maar vooral rond de toepassing van de arbeidswetgeving en de administratieve lasten is het wachten op de definitieve teksten om een standpunt namens de sportsector te formuleren.

Update 20 december 2021

De federale regering zal pas eind deze week al de teksten inzake de nieuwe regeling goedkeuren. Deze teksten moeten dan nog eerst naar de Raad van State voor advies, vooraleer ze kunnen worden behandeld in het parlement. De goedkeuring van de nieuwe regeling zal dus niet meer gebeuren in 2021. 

Minister Vandenbroucke antwoordde afgelopen week in plenaire op een mondelinge vraag van Tanja De Jonge (Open Vld) het volgende:

"Mevrouw De Jonge, de regering heeft inderdaad een definitieve regeling uitgewerkt voor het verenigingswerk. Daarover is er een volledig akkoord. Die regeling moet, zoals u zei, vermijden dat verenigingen terug richting zwartwerk worden geduwd. Wij moeten een soepel en solide kader creëren, waarmee heel wat enthousiaste mensen zich kunnen inzetten in de sport- en socioculturele sector en tegelijk ook iets bijverdienen.

Die definitieve regeling zal ingaan op 1 januari 2022. Het probleem is dat de Raad van State in het advies op het ontwerp van de regering stelde dat wij ook het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit moeten vragen. Met urgentie heb ik vorige vrijdag het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd, maar dat zullen we niet op tijd ontvangen om het wetsontwerp klaar te hebben voor publicatie vóór 1 januari 2022. Dat heeft echter geen gevolgen voor de inwerkingtreding, aangezien die met terugwerkende kracht voorzien is op 1 januari 2022.

Op praktisch gebied kan ik zeggen dat de RSZ al begonnen is met het ontwikkelen van een toepassing om de prestaties aan te geven en de gepresteerde uren ook te kunnen raadplegen. De RSZ bereidt ook communicatie voor, die op korte termijn gepubliceerd zal worden op de website www.verenigingswerk.be, en RSZ-instructies aan de werkgevers. De RSZ zal de betrokken organisaties ook via mail inlichten. Hoewel de publicatie iets te laat zal plaatsvinden, doen wij dus al het mogelijke om iedereen goed te informeren, aangezien de wet ingaat op 1 januari aanstaande."

De aangekondigde communicatie werd op 21 december 2021 gepubliceerd en kan je hier lezen.

Van zodra we de officiële teksten hebben zullen we een grondige analyse maken van de nieuwe regeling en net als de voorbije jaren een informatie en begeleidingstraject opzetten. Meer nieuws hierover volgt zeer binnenkort. Hou onze website dus zeker in het oog.