Ventilatienormen brengen sportsector in gevaar

Corona

Bij veel sportclubs leeft de vrees dat ze de kleedkamers opnieuw moeten sluiten vanaf 1 november. We trekken samen met Netwerk Lokaal Sportbeleid aan de alarmbel. Sportinfrastructuurbeheerders kunnen niet voldoen aan de eis om op korte tijd CO2-meters of luchtreinigers te plaatsen.

Wij vragen een aanpassing van de wetgeving en financiële steun om sportzalen coronaproof te maken. Dringend nood aan een realistisch plan.

Op 1 november gaan de nieuwe ventilatiemaatregelen in die het vorig Overlegcomité eind september heeft afgeklopt. Niet alleen in de horeca, kapperszaken en eventlocaties, maar ook in sportzalen en kleedkamers zijn CO2-meters vanaf november niet meer verplicht, op voorwaarde dat uitbaters luchtreinigers installeren. Voor de uitbaters van sportinfrastructuren is zo’n extra investering in luchtreinigers op korte termijn onmogelijk. Voor sporthallen zonder luchtreiniger blijven de CO2-drempels van 900 ppm (deeltjes per miljoen) en 1200 ppm gelden. 

Volgens het Netwerk Lokaal Sportbeleid (de ledenvereniging van de sportdiensten van de Vlaamse steden en gemeenten) en de Vlaamse Sportfederatie leeft de vrees dat bij strenge controles vanaf 1 november een groot deel van de kleedkamers dicht zal moeten. Dat zou een enorme impact hebben op de clubwerking en honderdduizenden sportende Vlamingen. We vragen een realistisch plan zodat de sportinfrastructuren een permanente en duurzame oplossing krijgen. Private sportinfrastructuurbeheerders en gemeentebesturen hebben daarnaast financiële ondersteuning nodig om de Vlaamse sportinfrastructuur virusproof te maken voor de komende jaren.

Aangepast ventilatieplan met bijhorende financiële steun

De sportsector is voorstander van het ventilatieplan voor de sportsector dat in samenwerking met experts in juli werd opgesteld. De huidige strenge normen blijken voor sportclubs echter niet haalbaar. Zeker niet in kleedkamers.

Zelfs in de nieuwste kleedkamers met een modern ventilatiesysteem blijken de vooropgestelde CO2-normen veel te streng. Kleedkamers hebben vaak geen ramen die open kunnen, zoals een klaslokaal, personeelsruimte of horecazaak, waar dezelfde maximumwaarden van kracht zijn.

Ook het kostenplaatje is een belangrijk struikelblok voor de sportinfrastructuurbeheerders om vóór 1 november in orde te zijn met de nieuwe regelgeving.

Afbeelding
squashzaal

Elke gemeente zou meer dan honderd CO2-meters moeten aanschaffen om in alle kleedkamers en sportzalen zo’n toestel te voorzien. Daar hangt al snel een prijskaartje aan vast van enkele duizenden euro’s. Als zij ook moeten overschakelen op luchtreinigers, zal het kostenplaatje zwaar vermenigvuldigen. De frustratie bij de clubs en uitbaters van sportinfrastructuren groeit omdat de hele maatschappij opnieuw open is, maar zij wel nog diep in de zakken moeten tasten. Voor tijdelijke investeringen dan nog, die waarschijnlijk op korte termijn al zullen afgebouwd worden of vervangen worden door permanente en duurzame oplossingen.

De Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid dringen daarom aan op een ventilatieplan voor de komende jaren. Dat laat hen toe de investeringen over meerdere maanden en jaren te spreiden. De organisaties vragen extra financiële steun om de sportzalen voor het komende decennium corona- en virusproof te maken.

Intussen hebben we samen met het Netwerk Lokaal Sportbeleid samengezeten met het coronacommissariaat. Het was een constructief gesprek, voorlopig nog zonder concrete resultaten. We kregen de belofte dat we de komende weken het overleg verder kunnen zetten om tot een gedragen en werkbare oplossing te komen voor de sportsector. 

“De sportinfrastructuurbeheerders hebben niet het nodige budget om alle voorgeschreven ventilatiesystemen vandaag aan te schaffen. Zeker omdat de aanschaf maar tijdelijk is. Wij pleiten voor een uitgewerkt ventilatieplan met haalbare normen én oplossingen op de lange termijn voor de sportsector. De uitbaters van sportinfrastructuren hebben daarvoor financiële ondersteuning nodig om die permanente investeringen, zoals centraal aangestuurde luchtreinigers voor sporthallen en kleedkamers, te doen.” 

Robin Ramakers
Manager Vertegenwoordiging Vlaamse Sportfederatie

“Er wordt te weinig vooruit gekeken. Heel wat sportclubs en beheerders van sportinfrastructuren hebben al inspanningen geleverd om in orde te zijn met de nieuwe ventilatieregels. Via steekproefgewijze CO2-metingen verzamelen we informatie voor een degelijk ventilatieplan. Maar soms gaat het om grotere infrastructuurwerken die niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden. Lokaal is er enorm veel draagvlak om te werken aan gezondere lucht. Maar dan wel volgens haalbare termijnen en structurele oplossingen” 

Jeroen Vanderputte
Directeur Netwerk Lokaal Sportbeleid