Verplicht elektronisch betalen. Ook voor sportclubs?

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen verplicht hun klanten de mogelijkheid bieden om elektronisch te betalen. De verplichting maakt deel uit van een fraudebestrijdingsplan van de minister van Financiën.

Geldt deze verplichting ook voor verenigingen? Ja en nee. Wij geven een overzicht.

Voor wie geldt de verplichting?

De verplichting geldt voor alle ondernemingen. In sommige gevallen ook voor verenigingen. Zelfs die zonder winstoogmerk.

Wanneer wel? Als de vereniging een product of dienst verkoopt op terugkerende basis voor economische doeleinden.
Wanneer niet? Als een vereniging enkel diensten aan leden verleent in het kader van hun statutaire doel.

Een voorbeeld.

  • Betalen je leden enkel lidgelden om deel te nemen aan trainingen of andere activiteiten? Dan geldt de verplichting niet.
  • Zorgt je club ook voor de uitbating van een cafetaria? Dan geldt de verplichting wel.

De verplichting geldt niet voor éénmalige of occasionele activiteiten zoals eetfestijnen of koekenverkopen.

Afbeelding
contactloos betalen

Wat betekent dat concreet voor mij?

Kan een klant of lid nog betalen met cash? Absoluut! Cashbetalingen kunnen nog steeds. De verplichting stelt enkel dat er een elektronische optie moet voorzien zijn.

Wat zijn dat nu elektronische betaalmethodes? Er bestaan heel wat mogelijkheden. Wij geven je graag een overzicht in onze kennisbank.

Moet ik die dan allemaal aanbieden? Nee, dat hoeft niet. Je kan ervoor kiezen om slechts één optie te voorzien. Bijvoorbeeld wel Payconiq en geen betaalterminal. Of omgekeerd natuurlijk.

De voordelen

Elektronische betalingen hebben natuurlijk ook enkele voordelen:

  • Meer veiligheid want minder geld in de kassa
  • Eenvoudiger beheer
  • Geen zorgen over wisselgeld

Meer informatie? Bekijk dan zeker de website van de FOD Economie.