Wat kan het Vlaams Sporttribunaal voor jouw sportclub betekenen?

Het Vlaams Sporttribunaal is het overkoepelend orgaan voor doping én tucht rond grensoverschrijdend gedrag. Op 1 januari 2022 was het Vlaams Sporttribunaal (VST) 1 jaar actief.

Weet jij als sportclub (of sportfederatie) trouwens waarvoor je terecht kan bij het Vlaams Sporttribunaal? En hoe verloopt de procedure dan? Lees even mee.

Wat is het Vlaams Sporttribunaal?

Het VST is een vzw opgericht door en voor sportfederaties en komt voort uit het vroegere Vlaams Dopingtribunaal.

Het VST behandelt en spreekt zich uit over zaken in twee verschillende kamers:

  • een kamer doping (het vroegere Vlaams Doping Tribunaal)
  • een kamer grensoverschrijdend gedrag (o.a. geweld, pesterijen en seksueel grensoverschrijdend gedrag)

Na 1 jaar werking behandelde het Vlaamse Sporttribunaal 14 klachten rond grensoverschrijdend gedrag. Deze klachten (m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag en het schenden van fysieke of psychische integriteit) werden ingediend door 12 verschillende sportfederaties. 13 van deze klachten hebben geleid tot het opstarten van een procedure voor het VST.

Afbeelding
lopen

In dit artikel lichten we de kamer grensoverschrijdend gedrag verder toe.

Wie kan er bij het VST terecht?

Heel wat sportfederaties zijn aangesloten bij het VST. Een lijst van de leden vind je hier.

Wanneer jouw federatie is aangesloten is bij het VST betekent dat dat het mogelijk is dat je federatie een zaak doorverwijst naar het VST. Zo kan op een onafhankelijke en onpartijdige manier een uitspraak gedaan worden waarmee de sportfederatie dan verder weer aan de slag kan. Belangrijk om weten is dat het VST steeds het tuchtreglement van de federatie zal gebruiken om na te gaan of alles volgens de regels gebeurd is.

Bij een klacht over grensoverschrijdend gedrag stap je als slachtoffer of betrokkene niet onmiddellijk naar het VST. In eerste instantie informeer je bij jouw club- of federatie- API (= Aanspreekpersoon Integriteit). De API kan je verder informeren over de mogelijkheden die je hebt. Maakt de API de inschatting dat de zaak voor het VST moet komen, dan kan hij/zij ervoor zorgen dat de klacht bij VST wordt ingediend (namens de sportfederatie). 

Oordeelt de API dat een klacht bij het VST niet de meest aangewezen manier is, maar zie jij dat anders?
Weet dan dat je in bepaalde gevallen rechtstreeks bij het VST kunt aankloppen. Een rechter zal oordelen of er bijzondere redenen zijn om de klacht rechtstreeks te behandelen en niet via de sportfederatie te laten verlopen. Op deze manier wil men iedereen de toegang tot het VST garanderen, maar het spreekt voor zich dat het best is om eerst de gebruikelijke weg via de federaties te bewandelen indien dat mogelijk is.

Welke sancties kan het VST uitspreken?

De sancties kunnen onder meer zijn: 

  • een waarschuwing
  • een berisping
  • het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de federatie voor een bepaalde duur
  • het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de federatie voor bepaalde duur
  • de schorsing voor bepaalde duur
  • de uitsluiting als lid van de federatie

Let wel!
Het VST is een tuchtorgaan en geen overheidsrechtbank. Een klacht indienen bij het VST kan perfect samenlopen met een strafrechtelijke procedure (politie, parket, strafrechtbanken).

Wil je meer weten?

Neem een kijkje op www.vlaamssporttribunaal.be.

 

Afbeelding
VST Vlaams Sporttribunaal