Uittreksel strafregister komt eraan voor sportclubs

Ethiek
Goed bestuur

Wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren werkt, van trainers in clubs tot regisseurs van jeugdtheaters, zal in de toekomst een uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen aan de organisatie waarvoor ze werken.

Wat betekent dit concreet voor sportclubs?

Als sportclub krijg je op die manier een beter zicht op mogelijke eerdere zedenfeiten en kan je zo ook een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Draaiboek voor de sportsector

Wanneer iemand (zeden)feiten op zijn of haar strafregister heeft staan, zal je als sportclub in de toekomst moeten oordelen of die een reden kunnen zijn om iemand al dan niet te weigeren. Omdat er heel wat privacy-aspecten bij komen kijken, zoals wat staat er juist allemaal op het attest, wie binnen de club mag dit inkijken en hoe dit nazien wordt bijgehouden, wordt per sector een draaiboek op maat uitgewerkt dat de organisaties binnen die sector bij de hand moet nemen om het decreet in de praktijk uit te voeren. Het draaiboek wordt door de bevoegde administraties voorbereid en de Vlaamse Sportfederatie en ICES zijn nauw betrokken bij de opmaak van dit draaiboek Sport. We waken over de eventuele extra workload voor de sportclubs, maar vooral of de clubs zich niet blootstellen aan eventuele risico’s met betrekking tot de privacy van de trainer.

Afbeelding
schermer

Zodra er meer nieuws is over de concrete toepassing en de effectieve uitrol zullen we dit snel communiceren. Vermoedelijk zal de concrete toepassing van start gaan vanaf begin 2023. We houden je op de hoogte hoe dit concreet zal werken in de toekomst. 

Vermoedelijk zal de concrete toepassing begin 2023 van start gaan.

Decreet

De maatregel is de concretisering van één van de 71 maatregelen in het actieplan ter bestrijding van seksueel geweld dat de Vlaamse regering vorig jaar heeft goedgekeurd. Het was voordien ook één van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die zich moest buigen over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Leerkrachten en jeugdhulpverleners moeten vandaag al een uittreksel van hun strafregister – het voormalige ‘attest van goed gedrag en zeden’ – voorleggen wanneer ze een sollicitatieprocedure hebben doorlopen. Op initiatief van ministers Demir en Weyts wordt dat principe nu uitgebreid naar andere sectoren, waaronder de sportsector.

Deze maatregel alleen is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportclubs. Binnen je sportclub vertrouwen we kinderen en jongeren toe aan een trainer en dan verwacht je als club van die persoon een onberispelijke staat van dienst in de omgang met minderjarigen.