Coördinator kennishub

Werkgever
G-Sport Vlaanderen
Geldig tot
30.05.2022

G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle (potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities. 

Hoe doen we dat? Onze G-sportorganisatie:

 • werkt op een systemisch niveau drempels van sportparticipatie weg;
 • verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren;
 • ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties of organisaties die zich op een competitieve, recreatieve of laagdrempelige manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening;
 • begeleidt op maat topsporters met een beperking.

Na de fusie van de G-sportfederatie Parantee-Psylos vzw en het kennisplatform G-sport Vlaanderen vzw op 25 maart zoeken we een coördinator om invulling te geven aan enkele (nieuwe) boeiende (decretale) opdrachten, gebundeld in een nieuw uit te bouwen kennishub. Het doel van de kennishub is om G-sport in Vlaanderen op een kwaliteitsvolle manier verder te ontwikkelen, door kennis omtrent de verschillende doelgroepen te delen, relevante expertise te bundelen en alle belanghebbenden te verbinden en versterken.

Geïnteresseerd

Stuur naar jessica.desmet@parantee-psylos.be tot en met maandag 30 mei 2022.

Meer info? Neem gerust contact met ons op, per e-mail of via 0477 23 76 59.

Je taken

Als coördinator van de nieuwe kennishub (m/v/x) creëer je de toegang tot kennis en expertise voor (potentiële) G-sporters en hun omgeving, trainers en lesgevers, professionals, gemeenten, scholen en zorginstellingen. Je doet dit in nauwe samenwerking met het bestuursorgaan, het 30-koppige medewerkersteam, de 4 andere coördinatoren en een enthousiaste vrijwilligerspool van meer dan 200 vrijwilligers. In jouw team werkt momenteel 1 andere collega (tijdelijke projectmedewerkers behoren tot de mogelijkheid) en jullie krijgen adviserende en sturende hulp van ons wetenschappelijk platform, voor volgende opdrachten.

 • Je brengt periodiek en systematisch de G-sportparticipatie met gekoppelde noden en behoeften op het vlak van sport en bewegen in kaart.
 • Je steekt continu de voelhorens uit voor drempels en kansen m.b.t. de G-sportparticipatie: maatschappelijke tendensen, onderzoek door sport- en andere beleidsactoren, internationale benchmark.
 • Je verdiept onderzoek of analyse en verkent oplossingsrichtingen.
 • Je verbindt door middel van co-creatie diverse actoren in het brede G-sportlandschap, inclusief opleidingsinstituten, onderzoeksinstellingen, academici.
 • Je faciliteert of initieert relevante onderzoeksprojecten die bijdragen aan de missie van G-sport Vlaanderen.
 • Je vertaalt onderzoeksresultaten en wetenschappelijke inzichten naar het werkveld.
 • Je ontwikkelt, optimaliseert en verspreidt systematisch de visie rond G-sportopleiding van A tot Z, van laagdrempelig tot topsport, zowel inzake begeleiding van G-sporters als organisatie van G-sport.
 • Je verwerft inzicht in en maakt gebruik van digitale alternatieven in functie van vormingskansen, het verspreiden en toegankelijk maken van kennis.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Je profiel

 • Je beschikt minstens over een master diploma, een PhD is een meerwaarde.
 • Wetenschappelijke literatuur kunnen opzoeken, interpreteren en vertalen naar de praktijk.
 • Je hebt een sterke interesse voor dataverzameling en -verwerking.
 • Kritisch reflectievermogen, honger naar kennis en graag kennis delen, behoren tot je eigenschappen.
 • Je ziet opportuniteiten en zet ze ook graag om in acties.
 • Je communiceert graag en goed.
 • Je weet mensen te verbinden en te enthousiasmeren.
 • Kennis en/of deskundigheid van het (G-)sportlandschap is voor onze organisatie een must.
 • Je hebt een rijbewijs B op zak.

Jobgerelateerde competenties

Verantwoordelijkheid nemen: handelt in het belang van de organisatie.

 • Overweegt de gevolgen van voorstellen en acties voor de organisatie.
 • Zegt wat hij/zij doet, is open over de gehanteerde waarden en normen.
 • Wekt vertrouwen in zijn/haar objectiviteit en integriteit.

Samenwerken: creëert gedragen samenwerkingsverbanden en synergie over de organisatiegrenzen heen.

 • Zoekt contacten over barrières en cultuurverschillen heen, benadrukt het ‘wij’-gevoel.
 • Werkt actief aan het scheppen van een vertrouwensband met alle belanghebbenden.
 • Creëert een draagvlak voor beslissingen, oplossingen en acties die de organisatie overstijgen.

Oordeelsvorming: trekt logische conclusies o.b.v. beschikbare gegevens en formuleert een hypothese.

 • Komt tot een synthese van de verzamelde informatie.
 • Evalueert de beschikbare informatie met een gezonde kritische ingesteldheid.
 • Redeneert logisch en ziet de voor de hand liggende effecten van acties.

Innoveren: werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de organisatie.

 • Denkt buiten bestaande kaders en durft experimenteren en improviseren.
 • Komt met ideeën voor nieuwe producten, processen, diensten.
 • Ziet toepassingsmogelijkheden van nieuwe processen, technieken en methodes en introduceert die.

Klantgerichtheid: optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders.

 • Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht systematisch onderzoek (tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes).
 • Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleert hiertoe concrete voorstellen.
 • Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften.

Voortgangscontrole: bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen.

 • Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces.
 • Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in, zowel van als voor anderen.
 • Checkt afspraken inzake kwaliteit en timing op afgesproken controlemomenten.

Wij bieden

 • Een eigentijdse en maatschappelijk relevante organisatie waar nabijheid, grenzen verleggen en deskundigheid de kernwaarden zijn.
 • Een aangename werksfeer met een ‘jong’ en gedreven team.
 • Een voltijdse (of 4/5de) arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een marktconforme verloning o.b.v. barema A111 van PC 329.01 (socio-culturele sector).
 • Een uitdagende job met standplaats in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 in Gent, dienstverplaatsingen met poolwagens in heel Vlaanderen of naar Brussel, en thuiswerk.
 • Andere voordelen: laptop, koptelefoon en 2de scherm (extra 2de voor thuiswerk), GSM toestel (indien gewenst) en abonnement, telewerkvergoeding, maaltijdcheques, opleidingsmogelijkheden, flexibele werkomstandigheden, 12 feestdagen en 32 verlofdagen op jaarbasis.
Solliciteren of meer info?

Stuur naar jessica.desmet@parantee-psylos.be tot en met maandag 30 mei 2022.

Meer info? Neem gerust contact met ons op, per e-mail of via 0477 23 76 59.