Freelance Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Werkgever
Centrum Ethiek in de Sport en Vlaamse Sportfederatie
Geldig tot
30.03.2023

Shared services (Vlaamse Sportfederatie) en het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) slaan de handen in elkaar en zetten samen een pool van Aanspreekpersonen Integriteit (API's) op. De freelance API’s ondersteunen federaties in het behandelen van integriteitsmeldingen.

Ambitie freelance API in de federatiepool
Elke federatie is decretaal verplicht om een API aan te stellen. Voor sommige federaties is het moeilijk om dat met de vaste medewerkers in te vullen. Daarom wordt hen de mogelijkheid geboden om beroep te doen op een groep freelance API’s. Het blijft hierbij echter de bedoeling dat elke federatie 1 of meerdere vaste API’s aanstelt en deze perso(o)n(en) kenbaar maakt bij de leden van de federatie (bijv. op de website).

 

Geïnteresseerd

De startdatum is bespreekbaar, maar ligt bij voorkeur zo snel mogelijk. Ben je geïnteresseerd? Wacht dan zeker niet tot de deadline van 30 maart 2023.

Bezorg ons je CV en motivatiebrief via info@vlaamsesportfederatie.be
 

Je taken

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt bij wie sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er ook mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat bestaande praktijken en gebruiken, ook los van incidenten, worden geëvalueerd, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder sportklimaat.

 • Je handelt in nauw overleg met de vaste medewerker binnen de federatie (verantwoordelijke ethiek, of collega-API)
 • Je bent bereikbaar om meldingen te ontvangen. 
 • Je behandelt meldingen hoofdzakelijk per mail of telefonisch
 • Indien nodig spreek je af met een melder of doe je een plaatsbezoek
 • Met de juiste gesprekstechnieken breng je de situatie in kaart, zonder dat je aan waarheidsvinding doet
 • Je doet de eerste opvang en biedt melders emotionele ondersteuning 
 • Je stemt met de betrokkenen af welke stappen ze willen zetten
 • Je verwijst de betrokkenen door naar de juiste kanalen voor hulpverlening, tuchtklacht of gerechtelijke procedure. Het is uitdrukkelijk niet jouw rol om zelf een traject als hulpverlener op te starten. Ook al ben je daar professioneel toe opgeleid. Het is belangrijk dat je dit gescheiden houdt van je job als API.
 •  Als er een vraag tot bemiddeling is kan je die als API wel opnemen.
 • Je helpt de melder en de federatie om op een goede manier de interne procedures te doorlopen.
 • Je maakt op een correcte manier nota van gesprekken en jouw acties als API
 • Je rapporteert jaarlijks anoniem aan de federatie, volgens de voorziene rapporteringsformulieren
 • Je wijst de federatie op risicofactoren en mogelijke verbeterpunten
 • Je denkt mee na over preventie
 • De federatie kan je vragen om deel te nemen aan verschillende beleidscommissies (bv. ethisch adviesorgaan), je beslist uiteraard zelf of je dit opneemt.
   

Je profiel

Je hebt bij voorkeur een achtergrond in de psychologie, in het sociaal werk, als bemiddelaar, of als jurist.
Je bent bereid om de tweedaagse opleiding tot federatie-API bij ICES te volgen (de eerstvolgende opleiding gaat door op 6 en 13 maart. Meer info vind je op de website). 

 • Je ben discreet, kritisch en empathisch
 • Je hebt kennis van goede gesprekstechnieken
 • Je hebt kennis van tucht, justitie en hulpverlening
 • Je hebt kennis van het Vlaamse sportlandschap
 • Je bent plichtsbewust
 • Je bent bestand tegen stress en oplopende emoties
 • Je kan helder communiceren
 • Je kan goed overleggen en samenwerken met collega’s en externen

De rol van API in de federatiepool kan op verschillende manieren ingevuld worden:
•    Het volledige takenpakket van federatie-API opnemen als freelancer
•    Invallen tijdens vakantieperiodes of bij langdurige ziekte
•    De vaste federatie-API ondersteunen met specifieke expertise (psycholoog, bemiddelaar, jurist,…)
•    Samenwerking met de vaste API van de federatie om die te ontlasten
•    …
De exacte vraag zal door de federatie zelf geformuleerd worden.  

Wij bieden

 • Je komt terecht in dynamische teams met ruimte voor input
 • Verloning is volgens een vastgelegd tarief. Bij voorkeur werk je als zelfstandige. Andere opties kunnen bekeken worden.
 • Niet gebonden aan vaste locatie
 • Momenteel zijn we op zoek naar 2 soorten API’s qua tijdsbesteding (combinatie is ook mogelijk):
  • Korte termijn: 2 dagen per week beschikbaar voor een federatie t.e.m. eind mei
  • Lange termijn: beschikbaar voor meldingen. Dit is geen fulltime job. Tijdsinschatting is moeilijk afhankelijk van het aantal meldingen en aantal federaties waarvoor je werkt. 
    
Solliciteren of meer info?

Is deze vacature op jouw lijf geschreven? Aarzel zeker niet!
Bezorg ons je CV en motivatiebrief via info@vlaamsesportfederatie.be

Heb je praktische vragen over de functie of twijfel je of je geschikt bent voor deze vacature? Neem contact op met de Vlaamse Sportfederatie via leen@vlaamsesportfederatie.be of 0498 16 24 90.