G-Sportmanager chronische aandoeningen

Werkgever
G-Sport Vlaanderen
Geldig tot
30.05.2022

G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle (potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities.

Hoe doen we dat? Onze G-sportorganisatie:

 • werkt op een systemisch niveau drempels van sportparticipatie weg;
 • verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren;
 • ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties of organisaties die zich op een competitieve, recreatieve of laagdrempelige manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening;
 • begeleidt op maat topsporters met een beperking.

Na de fusie van de G-sportfederatie Parantee-Psylos vzw en het kennisplatform G-sport Vlaanderen vzw op 25 maart zoeken we voor onze vernieuwde organisatie een G-sportmanager. Deze gemotiveerde en enthousiaste collega zal inspelen op de noden en behoeften aan sport en beweging bij de uitgebreide doelgroep van chronische aandoeningen. Gsport Vlaanderen verruimt daardoor haar scoop en kan op maat een complementaire en/of ondersteunende rol opnemen naar de diverse doelgroepenorganisaties van personen met een chronische aandoening.

Geïnteresseerd

Stuur naar jessica.desmet@parantee-psylos.be tot en met maandag 30 mei 2022.

Meer info? Neem gerust contact met ons op, per e-mail of via 0477 23 76 59.

Je taken

Als G-sportmanager chronische aandoeningen (m/v/x) functioneer je zowel in het intern netwerk als in het zelf uit te bouwen netwerk van doelgroepenorganisaties en patiëntengroepen in Vlaanderen en Brussel. Het intern netwerk bestaat uit het bestuursorgaan, het 30-koppige medewerkersteam onder leiding van 5 coördinatoren en een enthousiaste vrijwilligerspool van meer dan 200 vrijwilligers.

 • Je exploreert en inventariseert het huidig beweeg- en sportaanbod bij de diverse subdoelgroepen/-organisaties en detecteert welke noden en behoeften er zijn.
 • Je creëert een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod op maat, al of niet i.s.m. andere (G-)sportactoren, om op de gedetecteerde noden en behoeften in te spelen.
 • Je coördineert de opstart van laagdrempelig aanbod in verschillende zorginstellingen op zodat ex-patiënten een gezonde en actieve levensstijl kunnen blijven nastreven. Dit gebeurt in overleg met de zorgteams en de patiëntengroepen en eventueel ook met één of meerdere sportaanbieders uit de omgeving.
 • Je zoekt naar manieren om sport en bewegen in Vlaanderen toegankelijker te maken voor personen met chronische aandoening o.a. door verspreiding van goede praktijkvoorbeelden, de organisatie van bijscholingen, andere sensibiliserende acties in het reguliere sportveld.
 • Je promoot de individuele toeleiding naar een gezond en actief leven o.l.v. een BOV-coach.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de coördinator van het team G-sport-voor-allen.

Je profiel

 • Je beschikt over één van volgende diploma’s: sport en bewegen, kinesitherapie of ergotherapie, LO of bewegingswetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt zowel kennis van de specifieke doelgroep (chronische aandoeningen) als van het (G-)sportlandschap; ervaring binnen een zorginstelling is een plus.
 • Je bent dynamisch, flexibel en optimistisch, jouw glas is altijd halfvol.
 • Je ziet opportuniteiten en zet ze ook graag om in acties.
 • Je kan prioriteiten stellen, verschillende acties en hun deadlines vlot beheren.
 • Je bent in elke situatie communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent vertrouwd met sociale media en courante softwareprogramma’s.
 • Je hebt een rijbewijs B op zak.

Job-gerelateerde competenties

Kennis en kunde

 • Heeft grondige praktische kennis van het (G-)sporttechnisch gebeuren;
 • Heeft kennis van de procedures en het functioneren in zorginstellingen;
 • Kan werken met de nodige informaticatoepassingen.

Communicatie

 • Wisselt info uit met collega’s en medewerkers (zowel van het intern als het extern netwerk) over de werking i.f.v. een tijdige en adequate ondersteuning van het aanbod;
 • Maakt praktische afspraken met medewerkers en partners over de uitvoering van de activiteiten;
 • Beantwoordt de vragen van betrokkenen;
 • Kan de doelstelling van de organisatie en de werking helder presenteren voor een (nieuwe) groep mensen.

Probleemoplossing

 • Lost logistieke problemen m.b.t. de activiteiten tijdig op en maakt hiervoor gebruik van een draaiboek;
 • Zoekt naar lesgevers en trainers, herhaalt de vraag naar verschillende aanbieders;
 • Anticipeert op mogelijke problemen bij de opstart van een laagdrempelige sportwerking.

Verantwoordelijkheid

 • Koppelt de resultaten van zijn/haar werking terug met de coördinator;
 •  Meet het effect van de geïmplementeerde acties en stuurt bij na overleg met de betrokken netwerken.

Samenwerken

 • Stemt zijn inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep;
 • Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening;
 • Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen.

 

Wij bieden

 • Een eigentijdse en maatschappelijk relevante organisatie waar nabijheid, grenzen verleggen en deskundigheid de kernwaarden zijn.
 • Een aangename werksfeer met een ‘jong’ en gedreven team.
 • Een voltijdse (of 4/5de) arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een marktconforme verloning o.b.v. barema B111 van PC 329.01 (socio-culturele sector).
 • Een uitdagende job met standplaats in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 in Gent, dienstverplaatsingen met poolwagens in heel Vlaanderen of naar Brussel, en thuiswerk.
 • Andere voordelen: laptop, koptelefoon en 2de scherm (extra 2de voor thuiswerk), tegemoetkoming GSM-abonnement, telewerkvergoeding, maaltijdcheques, opleidingsmogelijkheden, flexibele werkomstandigheden, 12 feestdagen en 32 vakantiedagen (25,6 dg voor 4/5de) op jaarbasis
Solliciteren of meer info?

Stuur naar jessica.desmet@parantee-psylos.be tot en met maandag 30 mei 2022.

Meer info? Neem gerust contact met ons op, per e-mail of via 0477 23 76 59.