Technisch Directeur Topsport

Werkgever
Voetbal Vlaanderen vzw
Geldig tot
15.12.2023

Voetbal Vlaanderen organiseert voetbal, futsal en minivoetbal in Vlaanderen en wil elk individu de kans bieden om in het voetbal actief te zijn. Dit kan als speler maar ook als coach, vrijwilliger, ouder, scheidsrechter, bestuurslid, en wie weet ook als federatiemedewerker.

We trachten overal in onze organisatie maximale spelbeleving te koppelen aan een kwalitatieve omkadering, aan optimale ontwikkelingskansen en aan een voetbalsport die ethiek uitademt. We geloven sterk in de sociale kracht van voetbal.

Als grootste sportfederatie in Vlaanderen willen we laagdrempelig zijn en blijven. Onze ambitie is om als een referentiefederatie in Vlaanderen, België én Europa te functioneren.
Meer informatie over de werking van Voetbal Vlaanderen vind je terug op www.voetbalvlaanderen.be.

Voetbal Vlaanderen werft binnen haar Departement Sport een Technisch Directeur Topsport aan.
Dit betreft een voltijdse functie met een contract voor onbepaalde duur met werkplaats in het Belgian Football Centre te Tubeke.

Geïnteresseerd

Gelieve jouw kandidatuur (bondige CV en motivatie) per e-mail te sturen naar rekrutering@voetbalvlaanderen.be en dit uiterlijk op 15 december 2023.

Je taken

Zoals beschreven in het Topsportactieplan 2021-2024 vervult de Technisch Directeur Topsport een sleutelpositie in het Vlaams topsportbeleid. Je bent het verbindingspunt tussen de topsporters, de ouders, het begeleidingsteam en het bestuursorgaan van de topsportfederatie. Daarnaast vervul je de rol van uniek aanspreekpunt voor alle topsportprogramma’s ten aanzien van de ondersteunende partners en stakeholders (Sport Vlaanderen, BOIC, onderwijsinstellingen, …).

Je geeft leiding aan de coördinator topsport jongens, de coördinator topsport meisjes, de coördinator van de Women’s Football Academy te Leuven, een team van topsportlesgevers (voetbaltrainers, keepertrainers en revatrainers) die topsportonderwijs in 5 verschillende topsportscholen (Brugge, Genk, Wilrijk, Leuven en Genk) geven en een team van PJO-medewerkers (= provinciale jeugdopleiding).
De Technisch Directeur Topsport rapporteert regelmatig aan de leidinggevende van de topsportfederatie (voorzitter, directeur, …) en jaarlijks rechtstreeks aan het bestuursorgaan.

De Technisch Directeur Topsport is onder meer verantwoordelijk voor:

 • De topsportcultuur bevorderen en bewaken
 • Het creëren van een veilige omgeving voor de trainers/coaches en topsporters.
 • Het creëren en formaliseren van een visie op lange termijn (performant en duurzaam beleid met voldoende draagvlak) en de opstelling van ambitieuze en realistische beleidsplannen Topsport.
 • Het aanstellen, informeren, leiden en evalueren van het (sport)technisch kader en het begeleidingsteam volgens de voorwaarden en procedures binnen de eigen organisatie.
 • Het stimuleren van kennisdeling, -verwerving en -verankering (duurzaam beleid) binnen de eigen federatie.
 • Het regelen van organisatorische en administratieve randvoorwaarden en het aangaan van overeenkomsten inzake studies, werk, huisvesting, contacten met media en managers.
 • Kwaliteitsvolle innovatie op het gebied van nieuwe technologieën en medische begeleiding.
 • De Technisch Directeur Topsport zet duurzame en kwalitatieve talentdetectie-, ontwikkelings- en prestatieprogramma’s op, met realistische slaagkansen op mondiaal topniveau.
 • Representatie en belangenbehartiging van de sport en de topsportfederatie tijdens (inter)nationale topsportevenementen en kampioenschappen.

Je specifieke taken als Technisch Directeur Topsport binnen Voetbal Vlaanderen zijn:

 • Voorbereiden, voorzitten en rapportering van de topsportcommissie Voetbal Vlaanderen, die 3 à 4x per jaar samenkomt en advies verleent inzake de opmaak en de voorstelling van het vierjaarlijkse beleidsplan en de uitvoering, opvolging en bijsturing van het topsportbeleid.
 • Voorbereiden en opmaken van het vierjaarlijks beleidsplan topsport.
 • Opmaken van het jaarlijks actieplan inzake integraal topsportbeleid.
 • Opmaken en monitoren van de topsportbegroting.
 • Voorbereiden van en deelnemen aan de gemengde selectiecommissie topsport (Sport Vlaanderen – BOIC - VSF).
 • Ontwikkelen van een visie en structuur voor een optimale talentdetectie en –ontwikkeling.
 • Uitschrijven en bewaken van de selectieprocedure topsportscholen (incl. F-topsportstatuut).
 • Opvolgen van de voorwaarden gelinkt aan het toekennen van het F-topsportstatuut (in samenwerking met desbetreffende Pro League club).
 • Updaten van het ontwikkelingsplan en de trainingsprogramma’s van de topsportscholen.
 • Ontwikkelen van de ideale leer- en begeleidingsmethodes in de topsportscholen (incl. wijze van evalueren).
 • Op punt zetten van een performant spelervolgsysteem van de topsportleerlingen
 • Begeleiden en evalueren van de lesgevers, de keepertrainers en de revalidatietrainers topsportscholen (to coach the coach).
 • Organiseren van opleidingsdagen, opstart- en coördinatievergaderingen Topsport.
 • Rekruteren van nieuwe lesgevers topsport, beheren van de detacheringen en opmaken van de contracten van de lesgevers voetbal en keepertrainers.
 • Supervisie van de organisatie van de topsportstages jongens en meisjes.
 • Supervisie van de organisatie van de selectietesten conform de selectieprocedure Topsport en voorzitten jury bij instroom en doorstroom van de selectietesten.
 • Superviseren van de Provinciale jeugdopleiding U11 tot en met U15 meisjes en U12 tot en met U15 jongens in de Vlaamse provincies.
 • Creëren van een optimale samenwerking met het Sporttechnisch Departement van de RBFA , het Departement Women’s voetbal van de RBFA en het topsportdepartement van ACFF.
 • Creëren van een optimale samenwerking met de Vlaamse Pro League en Super League clubs inzake de werking van de topsportscholen jongens en meisjes.

 

Je profiel

Persoonlijke eigenschappen

 • Communicatief
 • Positieve ingesteldheid
 • Nemen van initiatief
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Planning en organisatie
 • Verantwoordelijkheidszin (durven nemen van moeilijke beslissingen)
 • Creativiteit
 • Ruimdenkend
 • Flexibiliteit
 • Empathisch denken
 • Resultaatgerichtheid
 • Hedendaags leiderschap (inspireren en ontwikkelen van medewerkers)
 • Veerkracht

Technische vereisten

 • Minimum UEFA-A of UEFA-A Elite Youth diploma voetbal
 • Ervaring in talentdetectie en talentontwikkeling in voetbal
 • Management- en werkervaring in sportorganisaties
 • Werkervaring in een high performance omgeving
 • Kennis van de sportwetgeving
 • Kennis van de organisatie
 • Kennis van de voetbalwereld (op hoog niveau)
 • Praktijkgerichte informaticakennis (word, excel, powerpoint)

Wij bieden

 • Je oefent een gevarieerde, uitdagende job uit in een dynamisch departement van de grootste Vlaamse sportfederatie.
 • Je krijgt de kans om je in de voetbal/sportwereld te integreren en om onze topsportvisie mee te ontwikkelen en op de kaart te zetten.
 • Je werkt in het prachtige nationaal oefencentrum in Tubeke met alle werk- en ontspanningsfaciliteiten.
 • Er is een thuiswerkpolicy, waardoor je regelmatig van thuis uit kan werken.
 • Een marktconform salaris met extralegale voordelen op basis van je competenties en/of eerder opgedane ervaring.
Solliciteren of meer info?

Informatie?
Voor alle informatie aangaande deze functie kan je de Directeur Sport per e-mail (bob.browaeys@voetbalvlaanderen.be) contacteren.


Geïnteresseerd?
Ben jij de persoon die we zoeken? Gelieve jouw kandidatuur (bondige CV en motivatie) per e-mail te sturen naar rekrutering@voetbalvlaanderen.be en dit uiterlijk op 15 december 2023.