Topsportmanager

Werkgever
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw
Geldig tot
15.08.2022

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en groepeert meer dan 122 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 50-tal personeelsleden staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service naar de clubs, het aanbod voor de recreatie- en competitiesporter en de begeleiding van topsportgymnasten.

De topsportwerking voor gymnastiek in Vlaanderen wordt in het Gentse Topsportcentrum gecentraliseerd. Er trainen zo'n 65 gymnasten onder begeleiding van een professioneel trainersteam en een (para)medische cel zodat beloftevolle en topgymnasten van de disciplines Toestelturnen Meisjes (TTM) en Jongens (TTJ) en Acrobatische Gymnastiek (ACRO) op gestructureerde wijze hun studies kunnen combineren met topsport.

Voor het leiden en aansturen van deze topsportwerking werft Gymfed een Topsportmanager aan. Deze manager vormt, samen met zijn/haar medewerkers en coaches, de motor achter het topsportbeleid van de federatie. De Topsportmanager leidt, implementeert en coördineert de topsportwerking binnen de Gymnastiekfederatie en is intern en extern het aanspreekpunt bij uitstek voor alles wat topsport betreft.

Heb je een passie voor topsport en voor gymnastiek? Wil je meebouwen aan het topsportbeleid van onze federatie? Lees dan zeker verder!

Geïnteresseerd

Bezorg dan uiterlijk 15 augustus 2022 jouw kandidatuur (CV en motivatie) aan Ilse Arys, Algemeen Manager Gymnastiekfederatie Vlaanderen, via ilsearys@gymfed.be

Je taken

Als Topsportmanager maak je deel uit van het managementteam van Gymfed. Naast de verantwoordelijkheid over jouw eigen beleidsdomein, ben je dus ook nauw betrokken bij het algemeen beleid van de federatie en bij het behalen van haar organisatiedoelstellingen.

Je bent verantwoordelijk voor het topsportbeleid van de federatie, met name:

 • Het bepalen van de doelstellingen op lange en middellange termijn voor de disciplines TTM, TTJ en ACRO en voor de andere disciplines in overleg met de verantwoordelijke coördinatoren.
 • Het uitzetten, implementeren en evalueren van de beleidslijnen in functie van deze doelstellingen voor alle topsportdisciplines, op lange en middellange termijn.
 • Het in de topsportwerking implementeren van het beleid van Gymfed op vlak van gezond en ethisch sporten. Je waakt hierbij over de prioriteiten en neemt beslissingen waarbij de topsportgymnast centraal staat.
 • Het realiseren van het globale topsportprogramma door het coördineren van de ontwikkeling en uitwerking (of bijsturing) van de topsportmeerjarenplanning voor TTM, TTJ en ACRO, dit alles binnen de vastgelegde budgetten.
 • Het regelmatig evalueren van de werking (binnen de federatie en op nationaal vlak) en aftoetsen van de gerealiseerde resultaten aan de vooropgestelde doelstellingen.
 • Het realiseren en aansturen van een adequate omkadering (interdisciplinair team) voor de topsporters, in samenwerking met de coördinatoren en binnen de vastgelegde budgetten.
 • Het realiseren van een succesvolle onderbouwwerking met de vooropgestelde instroom van talentvolle gymnasten.
 • Het adviseren van de Algemeen Manager en het Bestuursorgaan inzake de aanstelling van de headcoach per discipline, evenals het aanwerven en evalueren van centrum- en regiocoaches, de medische en ondersteunende professionele medewerkers (in overleg met de Algemeen Manager).
 • Het leiden van de topsportcommissies.
 • Het vertegenwoordigen van de federatie op belangrijke competities: je fungeert als klankbord voor de coaches, houdt teambesprekingen en bent het aanspreekpunt voor de delegatie, eventueel ook voor de pers indien er geen communicatieverantwoordelijke aanwezig is.
 • Het verzekeren van een vlotte en efficiënte interne communicatie en informatiedoorstroom m.b.t. de hoofdlijnen van het topsportbeleid.
 • Het regelmatig overleggen met de verantwoordelijke voor het sportief beleid i.f.v. een optimale afstemming tussen het sportieve beleid van de federatie en de topsportwerking.

Als lid van het managementteam draag je enkele extra verantwoordelijkheden m.b.t. het globale beleid van de federatie, naast deze die jouw specifieke functie sowieso al met zich meebrengt:

 • Je bent mee verantwoordelijk voor het algemene beleid van de federatie (de ontwikkeling, uitvoering, opvolging, verantwoording, evaluatie en bijsturing ervan) en je neemt in het kader daarvan ook actief deel aan specifieke vergaderingen of werkgroepen rond domeinoverschrijdende thema’s.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het globale financiële beleid van de federatie en volgt dit actief mee op zowel voor jouw domein(en) als voor de volledige federatie (vb. meerjarenbegroting federatie, forecast…).
 • Je neemt, op uitnodiging, actief deel aan bestuursvergaderingen met als doel het informeren en adviseren van het Dagelijks Bestuur en van het Bestuursorgaan, zowel over dossiers m.b.t. het eigen domein als over domeinoverschrijdende zaken.
 • Je bent aanwezig op en neemt actief deel aan activiteiten in het kader van de algemene federatiewerking (vb. Algemene Vergadering, events …). Op die manier bouw je een goed contact op met onze clubs en onze partners/stakeholders.
 • Je vertegenwoordigt de federatiebelangen door deelname aan activiteiten die relevant zijn in het kader van de topsportwerking van de federatie. (vb. activiteiten en opleidingen georganiseerd door Sport Vlaanderen, … )

Voor de realisatie van het bovenstaande takenpakket werk je nauw samen met de medewerkers van Gymfed en overleg je op regelmatige basis met de Algemeen Manager en het Bestuursorgaan.

Je rapporteert aan de Algemeen Manager en geeft leiding aan de coördinatoren van de verschillende topsportdisciplines, aan het team topsportondersteuning en aan de (head)coaches Toestelturnen Meisjes en Jongens en ACRO. Je stuurt het team en de (head)coaches aan, je bepaalt hun doelstellingen, volgt de realisatie ervan op en stuurt bij waar nodig.

Je adviseert het Bestuursorgaan van de Gymnastiekfederatie en wordt daartoe uitgenodigd op de vergaderingen (zonder stemrecht).

Jouw voornaamste contacten:

 • Coördinatoren Toestelturnen Meisjes en Jongens, ACRO en het team topsportondersteuning
 • (Head)coaches Toestelturnen Meisjes en Jongens en ACRO 
 • Algemeen Manager
 • Coördinatoren andere topsportdisciplines
 • Instanties en partners van onze topsportwerking (vb. Sport Vlaanderen, school, internaat, regioclubs …)
 • Bestuursorgaan Gymfed
 • Gymnasten, ouders, clubs…
 • Fédération francophone de Gymnastique en de Koninklijke Belgische Turnbond

Je profiel

 • Je beschikt over relevante ervaring in een leidinggevende functie (bij voorkeur in de nonprofitsector).
 • Je bent dynamisch, ondernemend en gedreven.
 • Je bent vertrouwd met topsport en met de werking van een topsportfederatie in het huidige sportlandschap.
 • Kennis van de gymsport en haar disciplines zijn een belangrijke troef.
 • Het nemen van beslissingen en verantwoordelijkheid (vaak ook in stressvolle situaties) schrikt je niet af, strakke deadlines evenmin!
 • Je werkt heel zorgvuldig, bent betrouwbaar en discreet.
 • Je bent sterk in conceptueel, strategisch en oplossingsgericht denken en handelen.
 • Je bent communicatief sterk en kan je vlot duidelijk maken in het Nederlands, Frans en Engels.
 • “Teamwork makes the dream work” is jouw werkmotto: je kan jouw medewerkers motiveren en inspireren om samen de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.
 • Je bent flexibel, zeer regelmatig avond- en weekendwerk schrikken je niet af.

Wij bieden

 • Een boeiende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid in een zeer dynamische topsportomgeving.
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.
 • Flexibele werktijden.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Plaats van tewerkstelling: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.
Solliciteren of meer info?

Bezorg dan uiterlijk 15 augustus 2022 jouw kandidatuur (CV en motivatie) aan Ilse Arys, Algemeen Manager Gymnastiekfederatie Vlaanderen, via ilsearys@gymfed.be