Van Zilver naar Goud

actieve senior op een workout matje
Van Zilver naar Goud

Hoe vinden we geëngageerde vrijwilligers?

Duizenden vrijwilligers zijn dagelijks aan de slag in de Vlaamse sportclubs. Deze clubs hebben helpende handen nodig om hun werking te garanderen. 

Helaas komen heel wat clubs en federaties in de moeilijkheden door een tekort aan vrijwilligers. Enerzijds hebben ze het moeilijk om de huidige vrijwilligers duurzaam in te schakelen en anderzijds ondervinden ze problemen met het rekruteren van nieuwe. Door de pandemie hebben heel wat vrijwilligers de weg naar de sportclub niet teruggevonden. Een extra uitdaging dus om mensen weer in verbinding te brengen met elkaar. 

Afbeelding
Dame biedt bekertje aan een loper

De Vlaamse Sportfederatie gaat de federaties en de clubs helpen met het duurzaam inschakelen van de huidige vrijwilligers. Ook gaan we op zoek naar het enorme potentieel binnen de samenleving tot vrijwilligerswerk. We willen mensen de verbindende kracht van sport en het sociale aspect van vrijwilligerswerk laten ervaren.

Onze clubs hebben allemaal nood aan vrijwilligers.

Michel de Baets
Rugby Vlaanderen

Wat betekent dit concreet? 

Met het project 'Van Zilver naar Goud' willen we mensen (her)activeren als trainer, vrijwilliger, bestuurder of official in sportclubs. De focus ligt op de leeftijdscategorie 45+, zowel binnen als buiten het sociale netwerk van federaties en clubs.

Het doel? Mensen aantrekken om zich te engageren in de sportsector, voor een taak die zij graag doen. Bruggen bouwen tussen de sector en mensen die zich willen engageren. 

Hoe? Het project verloopt in 2 fases, waarbij we steeds tools ontwikkelen die clubs en federaties zullen ondersteunen.

Afbeelding
ondersteuning sportfederaties Vlaamse Sportfederatie

Fase 1: Interne focus

In deze eerste fase kijken we eerst binnen de sportsector. En zoeken we de nodige verbanden, linken, synergieën en samenwerkingen binnen de clubs en federaties.  

We werken verder op de vraag: 'Hoe organiseert een club zijn vrijwilligerswerking?'

We ontwikkelen in een pilootproject samen met onze partnerorganisatie en enkele geëngageerde federaties een digitale assistent vrijwilligerszaken, die het werven van vrijwilligers efficiënter en leuker maakt. Waarbij simpel en snel iemand vinden voor een taak of functie binnen de club niet langer een vervelende uitdaging is.

  • Matching van talenten, taken en personen binnen de club
  • Instrument interne werking voor medewerkers
  • Ondersteunende methodieken voor het gebruik van de tool

Timing: Oktober 2022 - Juni 2023

Afbeelding
Sportschouders

Fase 2: Externe focus

Tegelijkertijd kijken we verder: 'Hoe kunnen we vrijwilligers aantrekken buiten het sociale netwerk van de club?'

Hier ontwikkelen we eveneens in een pilootproject samen met onze partner Assist, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en enkele geëngageerde federaties een vacaturedatabank die specifiek voor de sportsector is. Deze richt zich zowel op vrijwilligers als medewerkers binnen de sportsector.

Timing: Oktober 2022 - December 2023

We ontwikkelen praktische en laagdrempelige tools om de vrijwilligerswerking van clubs en federaties te ondersteunen.