Bijscholing 'Starten met een seniorenwerking in je sportclub'

Terug naar overzicht

Inhoud bijscholing

Sport leeft in Vlaanderen! Alleen of in club, recreatief of competitief, we genieten op vele manieren van sport en sportevenementen. Sporten is bovendien gezond, voor lichaam én geest… en dat voor jong én oud! De groep 55-plussers wordt in onze samenleving snel groter en jammer genoeg stelt men vast dat 55-plussers minder sporten dan andere leeftijdsgroepen. Op sporten staat geen leeftijd en we willen dan ook graag meer 55-plussers overtuigen met een kwaliteitssportaanbod op maat van hun wensen en behoeften. Daar liggen kansen voor je sportclub! Wil je sportclub hier graag aan meewerken? Tijdens deze bijscholing krijg je tips om een aanbod voor 55-plussers in je sportclub aan te bieden. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen zo lang mogelijk gezond kan sporten!

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 2 uur (inclusief pauze).

Webinar

Deze opleiding kan ook online doorgaan.

Min aantal deelnemers

Streefcijfer: 20 deelnemers.

Absoluut minimum: 12 deelnemers

Maximum: afhankelijk van gewenste mate van interactie.

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van minimum 20 personen.
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Afhandeling van facturatie in samenspraak.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

De uiteindelijke kostprijs voor de bijscholing wordt berekend op basis van het aantal aanwezigen en de deelnameprijs die geldt per persoon.

Wie Tarief
Bestuurder/Club-API sportclub aangesloten bij een erkende federatie € 20
Bestuurder/Club-API sportclub niet aangesloten bij een erkende federatie € 50
Medewerker/coördinator van een erkende federatie € 20
Medewerker/coördinator van een niet-erkende federatie € 50
Ambtenaar van een sport- of vrijetijdsdienst € 50
Student of docent (binnen een LO-opleiding) (op vertoon van studentenkaart) € 50
Andere € 50