Privacy en algemene informatie

Om het je makkelijk te maken, groeperen we algemene informatie in deze rubriek. Klik voor meer details verder door naar de detailpagina’s met meer uitleg.

Wij doen alles wat mogelijk is om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Binnen de sportwereld zorgen we voor ondersteuning van sportfederaties en -clubs. Via de websites, de tools en de verschillende projecten van de Vlaamse Sportfederatie helpen we je om je taak als federatiemedewerker, clubbestuurder of vrijwilliger correct te kunnen uitvoeren. Voor een aantal van deze ondersteuningen verwerken we je persoonsgegevens. Als Vlaamse Sportfederatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in het algemeen vragen hebt, kan je contact met ons opnemen.

In deze pagina’s willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe je onze diensten en tools mag gebruiken. Indien je de informatie over een thema in detail wil lezen, kan je het gewenste onderwerp aanklikken.

SAMENVATTING

  • We beperken ons tot het bijhouden van enkel de noodzakelijke gegevens
  • Om je ondersteuning te bieden, je te informeren en om antwoorden op je vragen te geven, gebruiken we je persoonsgegevens. Zo kunnen we je contacteren en op de hoogte houden. Soms is het nodig bepaalde gegevens bij te houden om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bv in onze boekhouding)
  • Je persoonsgegevens worden binnen de organisatie, of in samenwerking met een dienstenleverancier, gebruikt. Verder delen we je gegevens enkel met overheidsinstellingen of andere organismes indien dit noodzakelijk is, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Om onze werking te evalueren worden sommige gegevens achteraf bijgehouden. Zo kunnen wij een evolutie van onze werking in kaart brengen. Deze statistische verwerkingen voeren we enkel uit op de noodzakelijke gegevens daarvoor. Andere gegevens worden geschrapt of geanonimiseerd.
  • Technische en organisatorische maatregelen zorgen voor een correcte beveiliging van de persoonsgegevens. Op die manier zorgen we ervoor onze informatica infrastructuur bedrijfszeker en veilig te houden.
  • De websites gebruiken cookies. Zo kan de website onthouden dat je reeds een login deed. Wij kunnen op die manier ook zien of onze website gebruiksvriendelijk is, en welke thema’s belangrijk zijn voor jou.
  • Je privacy-rechten staan op de eerste plaats. Daarom kan je ons steeds contacteren indien je vragen hebt.
  • We doen ons best de informatie op onze website actueel te houden, en passen die zo snel mogelijk aan als we over nieuwe informatie beschikken.

WIJZIGINGEN

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 17/05/2021.