Nieuws & Inspiratie

Een nieuw project, een niet te missen subsidieoproep, een kersverse campagne? Zit je graag op de eerste rij als er nieuws te rapen valt? Hier is het te doen. 

Financiën
Vanaf aanslagjaar 2023 volstaat het niet langer dat je als organisator van een sportkamp fiscale attesten aflevert aan de ouders. Organiseerde je een ...
Verenigingswerk
Verenigingswerk maakte in 2022 de overstap naar de regeling van artikel 17. En in de regeling artikel 17 is een belastingvoet van 10% van toepassing ...
Sportclubondersteuning
De Dag van de Sportclubbestuurder is dé bijscholings- en ontmoetingsdag voor sportclubbestuurders. Op zaterdag 25 maart 2023 trekken we naar het skòne ...
Ethiek
Goed bestuur
Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie ...
Sportparticipatie
Out For The Win wil een nieuwe stap zetten richting een meer inclusief sportaanbod in Vlaanderen. Via een project dat ondersteund wordt door ICES, de ...
Krijgen je medewerkers maandelijks maaltijdcheques via Monizze? Kocht je federatie recent Toyota's aan met serieuze kortingen? Focust je federatie op ...