Infosessie 'Sport met grenzen op jongerenmaat'

Terug naar overzicht

Inhoud infosessie

Deze train-de-trainer is een vorming die wordt georganiseerd voor iedereen die het spel ‘Sport met grenzen op jongerenmaat’ wil gebruiken binnen zijn/haar sportclub en graag wat extra tips krijgt vooraleer hiermee aan de slag te gaan. 

Meer uitleg over het Spel 'Sport met grenzen op jongerenmaat' vind je hieronder:

Kinderen en jongeren zijn continu bezig hun eigen grenzen en die van anderen te ontdekken. Dit doen ze thuis, op school, in de jeugdbeweging, maar evengoed ook in de sportclub, op sportkamp of tijdens een sportstage. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Aangeven waar jouw grens ligt, reageren op grenzen van een ander,...

Meestal is het seksueel gedrag dat jongeren stellen of meemaken oké. Soms kan het echter ook grensoverschrijdend zijn. Om te bepalen of een (seksuele) situatie oké is of niet gebruiken we de 6 criteria van het ‘Sport Met Grenzen Vlaggensysteem’. Door middel van de oefeningen in deze werkvormen worden jongeren zich meer bewust van de criteria. Zo willen we ervoor zorgen dat zij beter leren inschatten of een situatie al dan niet grensoverschrijdend is.

Met de tool en workshop stimuleren en ondersteunen we jonge sporters (12-18 jaar) om:

  • Na te denken over wat ze oké vinden en wat niet.
  • Na te denken over hoe te reageren op situaties die ze al dan niet oké vinden.
  • Te praten over individuele verschillen rond hoe ze situaties beleven.
  • Te weten waar ze terecht kunnen met vragen, problemen of klachten.

Indien je deze tool graag wilt bestellen, klik hier

Doel publiek

De ideale personen om in de sportclub met deze tool aan de slag te gaan zijn Aanspreekpersonen Integriteit (API's). Ook andere personen in de sportclub (trainers, bestuurders, ouders, ...) die graag dit thema onder de aandacht willen brengen bij jonge sporters kunnen dit begeleiden. 

Duur

Deze infosessie duurt ongeveer 1 uur.

Webinar

Deze opleiding wordt enkel online gegeven.

Aantal deelnemers

Absoluut minimum: 10 deelnemers.

Kostprijs

Deze infosessie kost 300 euro, ongeacht het aantal deelnemers.
 

Vraag jouw infosessie aan