Het Vlaamse sportlandschap

Sportlandschap
Sportclubs
Sportfederaties

Loop je verloren in het Vlaamse sportlandschap? We stippelen een pad voor je uit.

De Vlaamse georganiseerde sportsector? Dat zijn wij!

Dat zijn de Vlaamse sportclubs en hun overkoepelende federaties.

Hoe groot is die sector?
Niet min!
Meer dan 18.500 sportclubs, 52 federaties, 350 voltijdse medewerkers, 300.000 vrijwilligers en 1,4 miljoen sporters in clubverband.
En van die sector zijn wij, de Vlaamse Sportfederatie, fier aanspreekpunt en ondersteuner.

Sportfederaties kunnen onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de Vlaamse overheid en een werkingssubsidie ontvangen.

Sportbeleid in Vlaanderen

Sport is in België een gemeenschapsbevoegdheid. Een Vlaamse bevoegdheid dus, in ons geval. Ben Weyts (N-VA) is op dit moment de Vlaamse minister van Sport.

Meer knabbelen op het huidige Vlaamse beleid? Leesvoer:

Afbeelding
beleid

  "Zijn jullie Sport Vlaanderen?"

  Je raadt het al, die vraag krijgen we vaak.
  Het antwoord is nee.
  Wij zijn de enige en door Sport Vlaanderen erkende & gesubsidieerde koepelfederatie van sportfederaties in Vlaanderen.
  Meer weten over ons?

   

  Sport Vlaanderen is de one-stop-shop voor alles wat binnen de Vlaamse overheid met sport te maken heeft. Ze voeren het Vlaamse sportbeleid uit.
  Hun missie? Zo veel mogelijk Vlamingen overtuigen om blijvend aan sport te doen.
  Dit samen met een aantal cruciale partners in het sportlandschap. Met ons!

  Wat met de andere beleidsniveaus?

  Lokaal

  Lokale en regionale besturen spelen een belangrijke rol om de meer dan 6 miljoen Vlamingen op een kwaliteitsvolle manier te laten sporten.
  Sta je voor een lokale sportieve uitdaging? Dan is jouw (stad of) gemeente je aanspreekpunt. Gemeenten zijn volledig autonome regisseurs van het lokaal sportbeleid. De exacte invulling kan dus in elke gemeente anders zijn.
  Maar er zijn rode draden:

  • uitbouw, exploitatie en onderhoud van de sportinfrastructuur in de gemeente
  • het ondersteunen van de lokale sportclubs in hun werking
  • samenwerkingen lokaal faciliteren
  • een aanvullend eigen aanbod aanbieden (bv. sportkampen, buurtsport,...)
  • gericht lokaal beleid richting doel- en kansengroepen

  Is het lokale niveau belangrijk voor je sportfederatie of -club?

  Jazeker! Ga voor samenwerking.

  Spoor als federatie je clubs aan om op de hoogte te zijn van het lokaal sportbeleid, actief te participeren in adviesraden rond sport en een goed contact met de lokale sport- of vrijetijdsdienst te onderhouden. 

  Onderhoud ook als sportfederatie de nodige contacten. Lokaal, met cruciale steden en gemeenten voor jullie clubs, werking of infrastructuur. En met het Netwerk Lokaal Sportbeleid, dat lokale besturen in sportbeleid overkoepelt en ondersteunt.

  Provinciaal en nationaal

  De provincies hebben geen bevoegdheid (meer) op vlak van sportbeleid. Vroeger was dat wel het geval, maar sinds de laatste staatshervorming niet meer. De federale overheid heeft ook geen sportbevoegdheid of sportbudget. Er zijn wel een aantal federale dossiers (zoals verenigingswerk) met grote impact en relevantie voor de sportsector.

  Europees

  Europa heeft dan wel weer een sportbudget. Vlaanderen kan in 2023 tot 160.000 euro Europese middelen verdelen. EU Sport Link zal daarvoor, in samenwerking met EPOS, het aanspreek- en begeleidingspunt zijn voor subsidieaanvragen. Meer weten? Bart Verschueren, coördinator van EU Sport Link, helpt je verder. Je kan Bart bereiken via bart.verschueren@eusportlink.be of 0486 76 28 03.

  Meer lezen over het Vlaamse sportlandschap? Breng deze pagina bezoekje.

  Op zoek naar een sportorganisatie of -infrastructuur? De tools 'vind een sportorganisatie' en 'vind een sportplaats' wijzen je de weg.

  Downloads

  Document niet zichtbaar

  Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

  Ook interessant
  Sportlandschap
  Geen zorgen. Wij zorgen voor een kickstart.
  Ethiek
  ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector rond ethische thema's.
  Sportlandschap
  Jawel, ook voor sportorganisaties in Vlaanderen is het haalbaar om een hap uit het Europese sportbudget te ...